VIJESTI

Korisnici socijalnih davanja mogu podići svoje oktobarske naknade

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da svoje naknade mogu podići danas sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.073.658,95 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec oktobar 2020. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.575 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, te za osposobljavanje za život i rad, kao i za refundaciju ljekarskih pregleda.

Povezane objave

Back to top button