BIHVIJESTI

Korisnici Toplana u Sarajevu će plaćati veće račune i van grijne sezone, evo koliko

Korisnicima KJJP Toplane-Sarajevo već su zbog poskupljenja plina stigli aprilski računi koji su veći su od martovskih, a potvrđeno je  kako će i van grijne sezone plaćati više nego prošlog ljeta.

Tako će za cca. 45 kvadrata stana korisnici plaćati 30,14 KM umjesto dosadašnjih 25,91 KM. Oni koji imaju stan od cca. 60 kvadrata će umjesto 34,55 KM plaćati 40,18 KM. Za 70 kvadrata će se plažati 46,88 KM umjesto 40,31 KM, a za 100 kvadrata bit će potrebno izdvojiti 66,97 KM umjesto 57,58 KM od maja do oktobra.

Treba istaći da su ovo cijene bez PDV-a.

Stare i nove cijene, u sezoni i van grijne sezone
Stare i nove cijene, u sezoni i van grijne sezone

 

Tim povodom pitali smo KJKP Toplane-Sarajevo iz kojeg razloga će građani plaćati veće račune i van grijne sezone.

“Primjenom odgovarajućeg tarifnog modela, kojim se definišu osnove za obračun, vrši se raspodjela ukupnih (godišnjih) troškova proizvodnje i isporuke toplotne energije prema tarifnim stavovima za pripadajuću tarifnu grupu, odnosno podgrupu iz Matrice tarifnih modela. U skladu sa važećom Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju Tarifnog sistema davaoca usluge KJKP ‘Toplane – Sarajevo’ d.o.o. za korisnike u objektima bez mjerenja, obračun i fakturisanje priključne snage (40% ukupne cijene – fiksni troškovi) se vrši kroz 12 mjeseci, a obračun i fakturisanje isporučene energije (varijabilni dio troškova – 60% od ukupne cijene) se vrši kroz sedam mjeseci sezone grijanja (januar, februar, mart, april, oktobar, novembar i decembar)”, rečeno je iz Toplana.

Tarifnim sistemom KJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije je određeno da se ukupni troškovi proizvedene i isporučene toplotne energije, koji predstavljaju poslovne rashode uvećane za godišnje troškove nabavke stalnih sredstava davaoca usluge, dijele na dva dijela:

-varijabilni dio troškova grijanja (obuhvata troškove energenata, koje čine: troškovi gasa, troškovi tečnih i čvrstih goriva, troškovi električne energije, troškovi vode,troškovi ostalih energenata).

-fiksni dio troškova grijanja (obuhvata utrošene sirovine i materijal za investiciono i tekuće održavanje, troškove radne snage, troškove proizvodnih usluga, amortizaciju, očitanje mjerila toplotne energije i održavanje zajedničkih mjerila toplotne energije, nematerijalne i ostale troškove poslovanja, troškove za indirektno zagrijavanje, troškove nabavke novih stalnih sredstava).

“Cijene toplotne energije iz centralnog toplifikacionog sistema, po tarifnim stavovima i grupama, određuju se u skladu sa Metodologijom obračuna proizvedene i isporučene toplotne energije. Pri određivanju cijene toplotne energije i iznosa naknada uzimaju se u obzir kalkulativni elementi za izračun, a na osnovu planiranih aktivnosti i s tim povezanih troškova utvrđenih od strane davaoca usluge. Metodologijom obračuna proizvedene i isporučene toplotne energije su utvrđeni elementi za obračun cijene toplotne energije, a godišnji planski troškovi (varijabilni i fiksni dio troškova grijanja) su osnov na bazi kojeg se vrši izračun visine tarifnih stavova iz Matrice tarifnih modela (Prilog 2. Tarifnog sistema). Ukupna cijena toplotne energije sastoji se od cijene za jedinicu isporučene toplotne energije i cijene za jedinicu priključne snage”, naveli su.

Podsjetimo, stupanjem na snagu nove odluke Vlade FBiH o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina, on je poskupio za 21,7 posto, a s obzirom da je to osnovni energent koji koriste Toplane, posljedično se moralo pristupiti i korekciji cijena centralnog grijanja. Nove cijene centralnog grijanja za korisnike Toplana uvećane su za 16,30 posto.

klix.ba

Povezane objave

Back to top button