ILIJAŠ

KS: U ovoj godini realizuju se brojni projekti izgradnje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izdvojilo je preko sedam miliona KM iz Budžeta za ovu godinu, za projekte izgradnje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže u devet općina KS.

Sporazume o sufinansiranju 20 novih projekata kao i nastavka ranije započetih projekata sa lokalnim zajednicama, potpisao je danas resorni ministar Enver Hadžiahmetović, na osnovu “Programa utroška finansijskih sredstava za regulaciju riječnih korita i zaštitu od poplava, vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda na području KS za 2022. godinu”, koji je usvojila Vlada KS.

Uime Zavoda za izgradnju KS, koji će vršiti nadzor nad radovima, sporazume je potpisala direktorica Belma Barlov.

Na području Općine Vogošća, sa kojom je danas potpisan prvi sporazum, gradit će se vodovodna mreža u naselju Donji Hotonj, na potezu od džamije do Sportsko-rekreacionog centra. Planiran je i nastavak gradnje separatne kanalizacione mreže u naselju Rosulje II, kao i započetih projekata iz 2021. godine. Sporazum je sa ministrom potpisao pomoćnik načelnika za komunalne poslove Fetah Kadrić.

U općini Centar, bit će nastavljena rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Kranjčevićeva, dok će u općini Novo Sarajevo, u ulici Petra Sinan Šaina, biti građena vodovodna i kanalizaciona mreža.

Na području općine Novi Grad planirana je izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Ferida Srnje, izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulicama Amira Muharemovića, Avde Hodžića i Latife Karalić, kao i izgradnja neophodne vodovodne mreže za puštanje u funkciju rezervoara Briješće, te nastavak projekata započetih u prošloj godini.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže planirani su i u dijelovima ulica Baruthana, Hladivode, Arapova, te u ulici Mačkareva na području Starog Grada.

Kanton i općine sufinansirat će i izgradnju vodovodnog sistema za gornji dio naselja Bare u Općini Hadžići, vodovoda za naselja Godinja, Trebečaj, Brutusi, Gračanica, Pendičići i Trnovo, kao i regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman.

Na području Općine Ilidža planirana je izgradnja distributivnog cjevovoda u ulici Rakovička, izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Hendekuša i u naselju Butmir, te nastavak ranije započetih projekata.

Sa Općinom Ilijaš realizirat će se projekti gradnje dijela primarnog gradskog vodovoda u naselju Bioča, rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Bogumilska, povećanja kapaciteta pitke vode na sistemu MZ Kamenica sa izvorišta Jazić, te izgradnje fekalne i oborinske kanalizacione mreže u MZ Kamenica kao i na dionici pružni prelaz “Alića Han”.

Povezane objave

Back to top button