VIJESTI

Kursevi u organizaciji BZK “Preporod”

BZK „Preporod“ OD Ilijaš POZIVA sve zainteresirane da se prijave na kurs engleskog jezika „ LEARN FOR FREE“ (elementary).

Nakon završenog kursa, polaznici će biti osposobljeni da mogu razumjeti i koristiti svakodnevne izraze i fraze koje se javljaju u najčešćim životnim situacijama.

Da mogu razgovarati o bilo kojim temama ukoliko se sugovornik precizno izražava i ne govori suviše brzo te je spreman pomoći i strpljivo slušati sugovornika.

 

Program obuke se realizuje kroz  Projekat “LEARN FOR FREE“ koji realizira Bošnjačka zajednica kulture      „ Preporod“ u BIH. Ovaj projekat se realizira u sklopu projekta  „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH“ koji predstavlja zajedničku inicijativu finasiranu sredstvima vlade Švicarske i Švedske, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija  ( UNDP).

 

Kurs će trajati 64 školska časa za drugi nivo ( elementary). Mjesto održavanja kursa je JU OŠ „ Stari Ilijaš“ Ilijaš. Grupa će biti sastavljena od 20 + 5 polaznika ( 15 sa područja MZ Stari Ilijaš iz reda nezaposlenih lica, učenika srednjih škola ili studenata i 10 članova BZK Preporod), a vrijeme održavanja je dva puta sedmično u večernjim satima.

 

Odabrani polaznici će biti kontaktirani nakon završetka konkursa.

 

Kriteriji za ocjenjivanje i odabir polaznika kursa su:
1.Trenutno stanje (nezaposlen/učenik/student)
2.Završena stručna sprema;

  1. Preporuka ( Savjeta MZ Stari Ilijaš, IO BZK „Preporod“).

 

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti popunjavanjem i dostavljanjem PRIJAVNOG OBRASCA kojeg možete pronaći u prilogu ovog članka.

Popunjenje prijave slati na e-mail bzkpreporodilijas@gmail.com. Dodatnu dokumentaciju/fajlove dostaviti u prilogu popunjene prijave.                             Odabir polaznika obaviće imenovani Tim za organizovanje kursa „ LEAR FOR FREE“ u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za izbor polaznika, na osnovu evaluacije i bodovanja pristiglih prijava.

Za sve informacije i pitanja obratite se u BZK „ Preporod“ OD Ilijaš, Ivana Franje Jukića br.2, 71380 Ilijaš Kontakt osoba, broj telefona i e-mail Adem Alić,                tel. 061 828 827, e-mail: bzkpreporodilijas@gmail.com

Rok za prijavu je 18.01.2018. godine

BZK „Preporod“ OD Ilijaš POZIVA sve zainteresirane da se prijave na kurs turskog jezika „ LEARN FOR FREE“.

 

Nakon završenog kursa, polaznici će biti osposobljeni da mogu razumjeti i koristiti svakodnevne izraze i fraze koje se javljaju u najčešćim životnim situacijama.

Da mogu razgovarati o bilo kojim temama ukoliko se sugovornik precizno izražava i ne govori suviše brzo te je spreman pomoći i strpljivo slušati sugovornika.

 

Program obuke se realizuje kroz  Projekat “LEARN FOR FREE“ koji realizira Bošnjačka zajednica kulture      „ Preporod“ u BIH. Ovaj projekat se realizira u sklopu projekta  „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH“ koji predstavlja zajedničku inicijativu finasiranu sredstvima vlade Švicarske i Švedske, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija  ( UNDP).

 

Kurs će trajati 64 školska časa za početni nivo. Mjesto održavanja kursa je              JU OŠ „ Stari Ilijaš“ Ilijaš. Grupa će biti sastavljena od 20 + 5 polaznika ( 15 sa područja MZ Stari Ilijaš iz reda nezaposlenih lica, učenika srednjih škola ili studenata i 10 članova BZK Preporod), a vrijeme održavanja je dva puta sedmično u večernjim satima.

 

Odabrani polaznici će biti kontaktirani nakon završetka konkursa.

 

Kriteriji za ocjenjivanje i odabir polaznika kursa su:
1.Trenutno stanje (nezaposlen/učenik/student)
2.Završena stručna sprema;

  1. Preporuka ( Savjeta MZ Stari Ilijaš, IO BZK „Preporod“).

 

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti popunjavanjem i dostavljanjem PRIJAVNOG OBRASCA kojeg možete pronaći u prilogu ovog članka.

Popunjenje prijave slati na e-mail bzkpreporodilijas@gmail.com. Dodatnu dokumentaciju/fajlove dostaviti u prilogu popunjene prijave.                             Odabir polaznika obaviće imenovani Tim za organizovanje kursa „ LEAR FOR FREE“ u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za izbor polaznika, na osnovu evaluacije i bodovanja pristiglih prijava.

Za sve informacije i pitanja obratite se u BZK „ Preporod“ OD Ilijaš, Ivana Franje Jukića br.2, 71380 Ilijaš Kontakt osoba, broj telefona i e-mail Adem Alić,                tel. 061 828 827, e-mail: bzkpreporodilijas@gmail.com

Rok za prijavu je 18.01.2018. godine

 

Povezane objave

Back to top button