Međunarodni dan biodiverziteta-22. maj

Danas se obilježava Međunarodni dan biodiverziteta. 

Biodiverzitet je najjednostavnije rečeno raznovrsnost svih živih bića na planeti Zemlji. Sam naziv je relativno nov i nastao je spajanjem dve riječi – „biološki” i „diverzitet”. Biodiverzitet je resurs od kojeg sve buduće generacije zavise, on predstavlja vezu između svih organizama na Zemlji, preduslov je za zdravu planetu i ima direktan uticaj na kvalitet života.

Biodiverzitet je važan jer su sve vrste međusobno povezane i ovise jedna od druge. Iako su biljke i životinje prilagodljive, klimatske promjene se odvijaju puno brže što prijeti njihovom opstanku. Pretpostavlja se da postoji oko 80 miliona različitih vrsta te je oko dva miliona poznato savremenoj biološkoj nauci. Mnogi vrste nikada neće biti poznati jer su već nestali ljudskim djelovanjem ili makropromjenama u životnoj sredini.

Svaka biljna vrsta je veoma važna u očuvanju ekološke ravnoteže na planeti Zemlji.  Sa nestajanjem vrsta biljaka dolazi do gubitka energije, tj. do porasta energetskog nereda (entropije), a kasnije i do nestajanja životinjskih vrsta uzrokovanog smanjenjem izvora hrane, promjenom staništa i sličnim uvjetima. Biodiverzitet je strateško sredstvo u procesu globalizacije i okosnica programa u zaštiti okoliša i održivom razvoju čovječanstva.

Bosna i Hercegovina još uvijek ima dobro očuvane ekosisteme i u njima 5134 vrsta biljaka, 119 vrsta riba, 20 vrsta vodozemaca, 38 vrsta gmizavaca, 340 vrsta ptica i 87 vrsta sisara.

Brojne su prijetnje biodiverzitetu u Bosni i Hercegovini:

 • globalne promjene,
 • prekomjerna sječa šuma,
 • intenzivna erozija tla,
 • gubitak poljoprivrednog i šumskog zemljišta,
 • eutrofikacija voda,
 • kontaminacija svih sfera života,
 • prekomjerna eksploatacija bioloških resursa,
 • neodrživa eksploatacija vodnih i mineralnih resursa,
 • slabe i neefikasne implementacije zakonske regulative,
 • nepostojanje jasnog institucionalnog okvira,
 • slaba istraženost pojedinih komponenata biodiverziteta u kontekstu savremenih potreba.

Posljednjih godina svjedoci smo sve intenzivnijeg izumiranja različitih biljnih i životinjskih vrsta, a sve to zbog negativnog čovjekovog uticaja na prirodu.  Nastavimo li sa ovakvim stilom života do 2030. godine bit će nam potrebne dvije planete kako bismo zadovoljili svoje godišnje potrebe.

Smanjenje biodiverziteta može da dovede do toga da se milioni ljudi u budućnosti suoče sa nestašicom hrane i vode za piće.

Iz ovih jednostavnih razloga napisana je Konvencija o biološkoj raznovrsnosti čija je međunarodna uloga da očuva biodiverzitet i upozori na važnost održivog korištenja njegovih komponenti.

Ovoj konvenciji do sada je pristupilo 196 država.

Kako bi se javnosti skrenula pažnja na važnost implementacije konvencije, Generalna skupština je 20. decembra 2000. godine na osnovu rezolucije 55/201 proglasila 22. maj Međunarodnim danom biodiverziteta.

Prethodni članakDanas je jedan od najznačajnih datuma u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine
Naredni članakNastup ilijašlih atletičara na državnom prvenstvu za cicibane u Čitluku