Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, uz tehničku podršku IPAK projekta EU i finansijsku pomoć Delegacije EU, upriličiće u Sarajevu godišnju konferenciju na Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

Na konferenciji će biti prezentovan Nacrt strategije za borbu protiv korupcije 2020.-2024. i ukazano na potrebu da se profesionalizuju tijela za sprečavanje korupcije, da bi se omogućila efikasna borba protiv korupcije na svim nivoima vlasti u BiH.

Također, na konferenciji će biti uručena priznanja za učenike osnovnih i srednjih škola povodom javnog poziva o temi „Pokloni pričaju“.

Osim toga, biće najavljeno raspisivanje javnog poziva za odabir najboljih antikorupcijskih ideja studenata iz BiH.

Konferencija će okupiti predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, te predstavnike EU i diplomatskog kora u BiH, međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa koje djeluju u BiH, predstavnike država regije i organizacija civilnog društva.

Share.

Comments are closed.