BIH

Međunarodni dan demokratije

Danas se obilježava Međunarodni dan demokratije, a u okviru projekta PRAGG – proaktivni građani i građanke, biće organizovani razgovori sa građankama i građanima na ulicama Banjaluke, Bijeljine, Čapljine, Gacka, Gradačca, Gradiške, Ilijaša, Jablanice, Laktaša, Modriče, Mostara, Nevesinja, Sanskog Mosta, Sarajeva, Tešnja i Tuzle.

Na ovaj način želi se pokazati koliko je značajno učešće građanki i građana u donošenju svih odluka u sferi političkog i javnog života, a sve u cilju uspostavljanja i održavanja demokratskog upravljanja, vladavine prava, socijalne uključenosti i ekonomskog razvoja.

Generalna skupština UN je 2007. donijela odluku o proglašenju 15. septembra za Međunarodni dan demokratije, pozivajući sve članice, vladine i nevladine organizacije da ubuduće taj dan obiljažavaju kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala.

Rezolucija o proglašenju Međunarodnog dana demokratije usvojena je konsenzusom u Generalnoj skupštini UN-a. Tada je potvrđen stav da je “demokratija univerzalna vrijednost, zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života.

Povezane objave

Back to top button