BIH

Međunarodni dan sutkinja – Inkluzijom do pravde

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 28. aprila 2021. godine usvojila Rezoluciju 75/274 kojom je proglasila 10. mart Međunarodnim dan sutkinja, u cilju promocije pune i ravnopravne zastupljenosti žena u pravosuđu.

Iako su žene i muškarci jednaki pred zakonom, žene na zapadnom Balkanu i dalje su u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim sferama javnog i privatnog života.

“Nejednakost u zastupljenosti i tretmanu žena vidljiva je u gotovo svim aspektima njihove svakodnevice, te seže sve od niže stope zaposlenosti i posjedovanja imovine do veće ekonomske nesigurnosti. Nadalje, žene su više izložene izraženim i rasprostranjenim rodno zasnovanim nasiljem. Budući da sudovi u konačnici osiguravaju provedbu zakona i zaštitu ljudskih prava, uloga sutkinja nikada nije bila važnija. Međutim, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u pravosuđu, posebno kada je riječ o višim pozicijama unutar pravosudnih institucija”, saopćeno je iz AIRE centra.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sutkinja, organizacija AIRE centar podsjeća na izuzetno važan rad žena koji doprinose pristupu pravdi i zaštiti prava svih građana. navode da je zastupljenost žena u pravosuđu ključna u osiguravanju pravde za sve građane, posebno kada je riječ o marginaliziranim grupama društva. Zaista, rad sutkinja ima moć da oblikuje života cijele zajednice, jer kažnjavanjem nepravdi one odvraćaju i od takvih djela u budućnosti.

Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ukazala je kako su “kroz godine rada i djelovanja žene u pravosuđu pokazale i dokazale da se mogu nositi sa svim izazovima koje sa sobom nosi kompleksno pravosuđe u Bosni i Hercegovini”.

“Nije rijetkost da su žene na čelu pravosudnih institucija, pa i onih najviših u Bosni i Hercegovini. Trenutno su u BiH na čelu tri najviša suda upravo žene, koje svojim predanim radom opravdavaju svoje mjesto i ulogu u pravosudnom sustavu BiH. Sve žene u pravosuđu svakodnevno se susreću s donošenjem brojnih i teških odluka, iza kojih stoje svojim radom i argumentima. Stoga bih se ovdje pozvala na ono što je rekla Ruth Bader Ginsburg, bivša sutkinja američkog Vrhovnog suda i veliki borac za prava žena: ‘Ženi je mjesto na svim mjestima gdje se donose odluke. Žene u tom smislu ne trebaju da budu izuzetak’. Slijedeći te riječi, prema mom mišljenju, mjesto i uloga žena u pravosuđu treba da bude pravilo, a nikako izuzetak. Nadam se da će tako biti i budućim generacijama “, kazala je Galić.

Dodala je da također, osim navedenog, sutkinje značajno doprinose jačanju uloge žene u svim sferama javnog i privatnog života, a naročito u podizanju svijesti u eliminiranju stereotipa o pitanjima rodne ravnopravnosti i smanjenju rodno zasnovanog nasilja, koje je, nažalost, prisutno i u BiH.

Mirjana Popović, sutkinja Apelacionog suda Crne Gore i predsjednica Udruženja žena sudija Crne Gore, ukazala je da je prisustvo žena u pravosuđu od suštinskog značaja za njegov legitimitet.

Povodom Međunarodnog dana sutkinja, ona je podsjetila kako je “postizanje jednakosti za žene sudije, u smislu zastupljenosti na svim nivoima u pravosuđu, cilj kome treba težiti, ne samo zato što je to ispravno za žene, već i zato što je to ispravno i potrebno za ostvarivanje pravednije vladavine prava i jačanje povjerenja javnosti u sudstvo, koje će se tako doživljavati kao transparentnije, inkluzivnije i kao istinski predstavnik građana i građanki na čije živote utiče”.

“Na tom putu postizanja jednakosti za žene sudije, čekaju nas brojni rodni izazovi u postizanju rodne ravnoteže u našem sudstvu i brojne rodne barijere, počev od postupka izbora sutkinja, dolaska sutkinja na visoke pozicije u sudstvu, izgradnje kapaciteta za rodnu ravnopravnost u sudstvu, izgradnje podsticajnog radnog okruženja za žene u sudstvu, rodno odgovorne organizacije rada u sudstvu, itd. Međutim, iskreno vjerujem da će ovi i brojni drugi izazovi, biti samo podstrek za još jaču motivaciju svima uključenim u ove procese, da te izazove uspješno savladamo, i postanemo sudstvo koje će biti garant jednakosti i pravde svuda. I za sve!”, kazala je Popović.

Mnoge žene su doprinijele napretku rodne ravnopravnosti, te su uspjele prevladati izazove i doći na položaje u najvišim sudovima.
Napomenuo je da “kroz razvoj regionalne saradnje, edukacije o važnosti zastupljenosti žena u pravosudnom sistemu i promovisanje solidarnosti među sudijama i sutkinjama, zajedno možemo značajno doprinijeti povećanju svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu”.

Olivera Pejak-Prokeš, sutkinja Apelacionog suda u Novom Sadu u Srbiji, kazala je kako “žene u pravosuđu unose svoju, drugačiju perspektivu i iskustvo i time, zajedno sa muškarcima, osnažuju pravosudni sistem, doprinoseći efikasnijoj zaštiti ljudskih prava i jačanju poverenja građana i građanki u pravosuđe u celini”, ističući da se to naručito uočava u “oblasti zaštite od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, zaštiti prava dece, kao i žrtava teških krivičnih dela”.

“I pored opšte tendencje da u pravosuđu sutkinje čine većinu, njihova brojnost nije jednaka stvarnoj moći da značajnije utiču na pravosudni sistem. Žene u pravosuđu se još uvek susreću sa stereotipima i predrasudama u pogledu rodne ravnopravnosti. Važno je stalno ukazivati na značaj žena u pravosuđu, primenjivati međunarodne standarde i principe, razmenjivati iskustva sa sutkinjama iz drugih zemalja”, kazala je sutkinja Pejak-Prokeš.

Prošle godine, AIRE centar, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, osnovao je Mrežu sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana.Ova Mreža radit će i na poboljšanju profesionalnog i osobnog razvoja sutkinja u regiji.

Povezane objave

Back to top button