Ministarstvo za boračka pitanja: Javni poziv

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo pokrenulo je dana neophodne aktivnosti za zapošljavanja najmanje 50 nezaposlenih pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica, a koji se prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanja KS.

Zbog toga je u dnevnim novinama, kao i na njegovoj službenoj stranici, objavljen Javni poziv za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom za provođenje Programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova.

“Realizacija spomenutog Programa ima za cilj da, shodno mogućnostima, da doprinos za prevazilaženje novonastalih uslova otežanog funkcionisanja privrede usljed pandemije koronavirusa, posebno u segmentu koji se odnosi na oblast boračke populacije, kao najzaslužnije kategorije građana za odbranu naše domovine”, kazao je ovim povodom ministar za boračka pitanja Omer Osmanović.

U isto vrijeme, naglasio je i kako je poseban cilj njegove realizacije u stvari resocijalizacija boračke populacije putem njihove integracije na tržište rada, odnosno povećanje mogućnosti za njihovo zapošljavanje.

Dodao je i da je primarna namjera njegove implementacije da se i uz druge programe ove vrste, kao i uz aktivne mjere zapošljavanja u Kantonu Sarajevo utiče na stvaranje uvjeta za zapošljavanje ovih ranjivih kategorija.

Prema riječima ministra Osmanovića, razvijanje svijesti o potrebi obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije, kao jednog od načina da se ostvari cilj zapošljavanja kompletnih porodica iz ove populacije, kao i izbor deficitarnih, na tržištu traženih i aktuelnih djelatnosti, dovest će do povećanja konkurentnosti ove populacije kako na tržištu rada, tako i na tržištu uopće.

Prilog:  javni_poziv_pdf

Press Vlade KS

Prethodni članakU subotu utakmica NK Jedinstvo-NK Stup
Naredni članakBenjamina Karić je nova gradonačelnica Sarajeva