ILIJAŠVIJESTI

Na 32. sjednici Općinskog vijeća usvojen Nacrt Budžeta Općine Ilijaš u iznosu od 19.042.100 KM

U utorak 21. novembra 2023. godine održana je redovna 32. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodila predsjedavajuća OV Alma Mešić.

Vijećnici su odlučivali i raspravljali o 15 tačaka dnevnog reda.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, te usvajanja izvještaja o realizaciji zaključaka i akata sa prethodne sjednice, predstavljena je Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za prvih devet mjeseci ove godine.

Budžet u ovom periodu bilježi 12. 961.425 KM ostvarenih prihoda, što je 62 posto od planiranih prihoda u Budžetu za ovu godinu. S druge strane ostvareni su izdaci u iznosu od 10. 508.533 što predstavlja 50 posto od planiranih. Prema tome, ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 2.452.892 KM. Nakon duge rasprave, primjedbi, prijedloga, mnogobrojnih odgovora načelnika i pomoćnika načelnika na vijećnička pitanja o utrošku sredstava, Informaciju su vijećnici primili k znanju.

Nakon ove tačke vijećnici su razmatrali i raspravljali o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu. Nacrt Budžeta obrazložio je Nedžad Masnopita, šef odsjeka za budžet i trezor. Pojašnjeno je da je Nacrt je urađen prema novoj metodologiji-programsko budžetiranje.

– Projicirani prihodi za 2024. godinu iznose 19.042.100 KM, a što je za 8,74 posto manje u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2023. godinu.  Sam Nacrt urađen je u skladu sa aktuelnom Strategijom razvoja Općine Ilijaš, planiranim tekućim transferima, zahtjevima javnih preduzeća, planiranim projektima. U Nacrtu je jasno definisano da je budžet podijeljen u kategorije, kako bi se lakše provodio i pratio, pojasnio je Masnopita.

Nakon mnogobrojnih pitanja vijećnika i duge rasprave, problematiziranja brojnih predloženih stavkiidavanja novih prijedloga, a potom obrazloženja predlagača Nacrt Budžeta Općine Ilijaš usvojen je većinom glasova vijećnika.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta općine Ilijaś za 2024. godinu se određuje u trajanju od 15 dana, počevši od 22.11.2023. godine do 06.12.2023. godine.

Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedlozi će se dostaviti Slużbi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 08.12.2023. godine – 12,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Nakon usvajanja Nacrta Budžeta, usvojen je i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu.  Javna rasprava o Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš određuje se u trajanju od 15 dana, od 22.11. 2023. do 06.12.2023. godine.

Vijećnici su u nastavku podržali Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Izmjena Odluke je donesena u cilju proširivanja kategorija kojima bi se omogućilo korištenje ovog vida subvencije. Podsjetimo, usvajanje Odluke proizašlo je iz odredaba ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području općine Ilijaš, koji je potpisan između Općine Ilijaš i JKP Vodostan Ilijaš, što je rezultat  MEG projekta kojeg finansira Vlada Švicarske a u koji je uključena Općina Ilijaš.

U nastavku su usvojene i sljedeće tačke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2024. godinu, Prijedlog Odluke o utvrđivanju granice katastarskih općina Bioča (llijaš) i Vlakovo (Ilidža), Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarske općine Bioča (Općina Ilijaš) sa katastarskom općinom Vlakovo (Općina Ilidža). Nakon toga, usvojeni su i : Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice Donja Misoča – Put za Pušine,  Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije “Jelik”.

Potom su podržani i  Nacrt Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” Ilijaš.

Javni uvid na Nacrt Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I”, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” bit će održan u periodu od 01.12.2023. do 15.12.2023 godine u sobi 25 Općine llijaś II sprat , a Javna rasprava na Nacrt Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I”, Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” održat će se 15. decembra 2023. godine u sobi 21 Općine Ilijaš /lI sprat/ sa početkom u 14 sati i 30 minuta.

U nastavku su usvojena rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja.

Vijećnici su na kraju sjednice primili k znanju Informaciju o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja na području općine Ilijaš.

Povezane objave

Back to top button