Na današnji dan osnovana Fondacija Omera Pobrića „Institut sevdaha“

Institut sevdaha, skraćeni naziv za Fondacija Omera Pobrića „Institut sevdaha“, je ustanova koju je osnovao Omer Pobrić, 14. februara 2003. godine s ciljem očuvanja  sevdalinke kao nacionalnog kulturnog dobra Bosne i Hercegovine. Sjedište Instituta je u Mulićima u Visokom.

“Institut sevdaha” je kulturna,istraživačka i arhivska ustanova koja se bavi očuvanjem i afirmacijom muzikološke, sociološke i kulturološke vrijednosti sevdaha i sevdalinke, kao duhovne prepoznatljivosti bosanskohercegovačkog, a posebno bošnjačkog života.

Osnivanjem “Instituta sevdaha” prvi put se u povijesti, na ovakav način, institucionalizira briga za izvorište bosanskohercegovačke muzikološke, folklorne, književne i općenito sociokulturne osobenosti. Naučno istraživanje sevdalinke dosad je imalo značajne, ali pojedinačne,neobjedinjene, nestrateške oblike ispoljavanja.

Sevdalinka je najdominantniji znak našeg duhovno-kulturološkog identiteta,koji se kroz sve pore našeg života preliva i multiplicira u različitim formama i oblicima, od prvotnog muzičkog izraza, preko narodne i umjetničke poezije, i književnosti općenito, narodnih umotvorina, pa do načina života, mišljenja, shvaćanja, djelovanja. Otuda se sevdah nameće kao semantički prostor u kome sevdalinka prestaje biti pjesma,a postaje sam život.

Institucionalizirano bavljenje sevdalinkom bilo bi nepotpuno ako se fenomenologija bosanskohercegovačke tradicionalne pjesme ne bi tumačila i u širem kontekstu od muzičkog, dakle,u polisemičnom značenju sevdaha, kao povijesne, sociokulturne, psihosocijalne osobenosti naših ljudi i njihovih individualnih i kolektivnih života.

 Iz tog razloga ova Fondacija nosi naziv “INSTITUT SEVDAHA”,jer je njena namjera da u svome djelovanju obuhvati ne samo očuvanje,istraživanje i afirmaciju same sevdalinke, nego i onog ogromnog prostora koji duh sevdalinke – sevdah – čini u životu bosanskohercegovačkog čovjeka i društva.

Prethodni članakHalilović d.o.o. Ilijaš na Međunarodnom sajmu organskih proizvoda Biofach 2020 u Nürnbergu
Naredni članakZavršni radovi na izgradnji fiskulturne sale u SŠC “Nedžad Ibrišimović”