Na današnji dan, prije 29 godina, Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, sve oružane formacije, na cijeloj teritoriji naše domovine, stavljene su pod jedinstvenu komandu štabova Teritorijalne odbrane.

Upravo zbog historijskog, vojnog i političkog značaja te  odluke, 15. april 1992. godine je određen kao Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine i Taj dan, s ponosom i dostojanstveno obilježavamo.

Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila antifašistička, odbrambena, oslobodilačka i najčasnija Armija u historiji ratovanja.

Njeni  pripadnici su pred daleko moćnijim neprijateljem odbranili državu BiH  i narode koji u njoj žive.

Činjenice govore da su pripadnici Armije goloruki  ili sa skromnim naoružanjem, hrabrim srcem uz božiju pomoć izvojevali neke od najvećih pobjeda na ratištima širom naše domovine i to je bilo ” Čudo bosanskog otpora “.

Svi mi imamo obavezu da govorimo i prenosimo istinu o brutalnoj agresiji na našu domovinu i herojskoj borbi naše Armije.

Na kraju povodom  15. aprila Dana Armije Republike BiH najiskrenije čestitke upućujem svim  pripadnicima Armije R BiH ,  porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima , dobitnicima najvećih ratnih priznanja , veteranima Armije R BIH i svim ostalim istinskim patriotama naše domovine BiH.

Share.

Comments are closed.