U prisustvu savjetnika za borbu protiv korupcije Erika Larsona, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić potpisali su danas Sporazum o saradnji na provođenju aktivnosti koje imaju za cilj prevenciju i borbu protiv korupcije u ovoj lokalnoj zajednici.

DSC 0622

Kako je navedeno u ovom sporazumu, Općina Ilijaš će pristupiti implementaciji Odluke o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području KS, kao i Odluke o Registru imenovanih lica u KS, čime će se ovi registri uspostaviti i u ovoj općini, ali i institucijama i ustanovama kojima je ona osnivač, a sve u cilju povećavanja transparentnosti njihovog rada.

“Općina Ilijaš ima opredjeljenje da se bori protiv ove pošasti, jer smo svoje akte donijeli prije dvije-tri godine kroz Akcioni program borbe protiv korupcije. Međutim, cijenim da je ovo danas jedan viši nivo, jedan iskorak koji je jako bitan i sa aspekta integriranja podataka u jedinstveni sistem Kantona u koji će se i ovi registri uvrstiti”, kazao je načelnik Fazlić. On se zahvalio Uredu za pruženu podršku u kreiranju neophodnih dokumenata, kao i na najavljenoj punoj stručnoj i tehničkoj pomoći u implementaciji ovog sporazuma.

DSC 0635

“Na početku se zahvaljujem načelniku Fazliću, jer je pristao da bude dio naše zajednice, čime je ova općina, izvan sarajevskih gradskih, postala prva koja je pristupila ovim registrima. Ured intenzivno radi na okrupljavanju antikoruptivne zajednice, a danas smo jači za još jednu stepenicu. Nadam se da će ubrzo i sve preostale općine u KS pristupiti ovim registrima, kako bismo postali prvi kanton koji je uspio da okupi sve jedinice lokalne samouprave u jedinstveni antikoruptivni sistem”, istakao je nakon potpisivanja Kafedžić.

I on se zahvalio Misiji OSCE-a u BiH, koja je tehnički podržala priključivanje Općine Ilijaš ovim registrima, ali i Američkoj ambasadi koja pruža kontinuiranu podršku radu Ureda.

“Današnji sporazum je još jedan konkretan korak u borbi protiv korupcije. Borba protiv korupcije je u stvari borba dobrih ljudi protiv onih koji su korumpirani. Ambasada SAD-a je oduševljena što može podržati ovakve inicijative, jer je to radila i u prošlosti”, istakao je na kraju savjetnik Larson.

DSC 0640

U jedinstvene registre Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS bit će uneseni podaci o zaposlenim državnim službenicima i namještenicima u Općini Ilijaš, javnim nabavkama koje se provode, te imenovanim licima. Podaci će biti javno dostupni na stranici https://www.anticorrupiks.com/pocetna, kao i putem linka na općinskoj stranici www.ilijas.ba.

Share.

Comments are closed.