U zgradi Vlade Kantona Sarajevo, danas je upriličeno potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju projekata regulacije vodotka između Općine Ilijaš, Ministarstva privrede KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Općinski načelnik Akif Fazlić istakao je da se radi o projektima uređenja dijela korita rijeke Misoče na potezu između dva mosta te regulaciji potoka Morava u Salkanovom Hanu. “Procjenjena vrijednost oba projekta iznosi 300 hiljada KM, od čega će Ministarstvo privrede KS obezbjediti 250 hiljada KM, a Općina Ilijaš preostalih 50 hiljada KM”, rekao je načelnik Fazlić.

Shodno Sporazumu, Općina Ilijaš će u narednom periodu pribavit sva potrebna odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova, riješiti sve imovinsko-pravne odnose na lokacijama izvođenja radova previđenih projekata te provesti procedure javnih nabavki.

(ilijas.ba)

Share.

Comments are closed.