Načelnik Fazlić u posjeti Domu zdravlja Ilijaš: Općina finansirala nabavku frižidera za vakcine

Općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić posjetili su Dom zdravlja Ilijaš i sa direktorom ove organizacione jedinice doktorom Nijazom Štitkovcem razgovarali o trenutnoj situaciji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području općine Ilijaš. Povod posjete bio je i nabavka profesionalne rashladne opreme za skladištenje i čuvanje vakcina koju je finansirala Općina Ilijaš. Također je bilo riječi o organizaciji rada područnih ambulanti i njihovoj pokrivenosti kadrom, novom sistemu rada nakon poboljšanja epidemiloške situacije, o prethodnim ulaganjima za unaprijeđenje materijalno – tehničkih uslova te o budućim ulaganjima Općine Ilijaš u sektor primarne zdravstvene zaštite.

Načelnik Fazlić je kazao kako je jedan od prioriteta Općine Ilijaš unapređenje primarne zdravstvene zaštite.

“S obzirom na osjetljivost i specifičnost čuvanja vakcina i iskazanom potrebom za nabavkom profesionalnog rashladnog uređaja za čuvanje vakcina u Domu zdravlja Ilijaš Općina je osigurala sredstva u iznosu od 8.040,00 KM. Nastavit ćemo i dalje pomagati primarnu zdravstvenu zaštitu, a sve s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja građana Općine Ilijaš”, rekao je načelnik Fazlić.

Direktor OJ Dom zdravlja Ilijaš dr. Nijaz Štitkovac, uz zahvalu načelniku Fazliću na pomoći koju im Općina Ilijaš kontinuirano pruža, istakao je da se nabavkom ovog frižidera poboljšao tzv. hladni lanac, odnosno način čuvanja vakcina.

“Na početku vakcinacije, u augustu prošle godine, imali smo problem sa skladištenjem vakcina. Dom zadravlja je do tada posjedovao rashladne uređaje za vakcine za potrebe pedijatrske službe i svaki novi dopremljeni kontigent vakcina bio je problem. Frižideri se nisu smjeli pretrpati vakcinama, pa nam je Dom zdravlja Vogošća privremeno posudio frižider. Općina Ilijaš je u međuvremenu osigurala potrebna sredstva za nabavku rashladnog uređaja i doznačila ih Domu zdravlja Ilijaš, potom je uslijedio proces javnih nabavki i u konačnici je uređaj stigao prošlog mjeseca. U pitanju je jedan veliki frižider i jedan prenosni, odnosno mobilni, za potrebe transporta. Što se tiče dosadašnje saradnje sa lokalnom zajednicom ona je uvijek bila korektna i izražavam zahvalnost na tome, a posebno me raduje svaka buduća saradnja”, zaključio je direktor Štitkovac.

Pomoćnica načelnika Sanja Zagorac – Jozić je kazala kako su u prethodnoj godini realizovana značajna ulaganja za unaprjeđenje materijalno – tehničkih uslova rada Doma zdravlja Ilijaš. Počevši od opremanja covid ambulante, nabavke boca sa kisikom, oksimetara, termometara, izgradnjom tunela za ulazak covid pozitivnih pacijenata i nabavke kontejnera za trijažu.

“U 2022. godinu Planom javnih nabavki na poziciji objekti zdravstva planirana je nabavka jednog patronažnog vozila za potrebe ambulante u Srednjem. Vozilo bi omogućilo lakši pristup pacijentima i obilazak oboljelih na širem području Srednjeg. Planirana sredstva su u vrijednosti od 30.000 KM. Postupak javne nabavke bi trebao biti pokrenut u mjesecu maju, a u julu bismo trebali imati zaključen ugovor sa dobavljačem”, kazala je pomoćnica Zagorac – Jozić.

Novi sistem rada nakon poboljšanja epidemiološke situacije

U Domu zdravlja Ilijaš početkom ovog mjeseca, vodeći se zaključcima Vlade Kantona Sarajevo da se prelazi na normalni režim rada u zdravstvenim ustanovama, vratio se uobičajeni režim rada. To znači da su ukinuti trijažni punktovi, svi covid centri i covid ambulante. Ukinut je i drive-in punkt u Semizovcu, a pacijentima je na raspolaganju driv-in punkt Vrbanja svaki radni dan do 17 sati. Evidentno je manji broj oboljelih od virusa Covid-19, ali još uvijek postoji potreba za testiranjem pacijenata za potrebe prijema na bolničko liječenje ili zbog zakazanih operacija. Takvi pacijenti imaju mogućnost testiranja (PCR i antigesnski test) u punktu Doma zdravlja Ilijaš svakim radnim danom od 7:30 do 11:30 sati, a vikendom i eventualno poslije podne se mogu testirati u Vogošći i na punktu Vrbanja.

Iako su u Domu zdravlja Ilijaš prešli na uobičajeni sistema rada oformili su tzv. febrilnu sobu u kojoj doktor vrši pregled pacijenata koji su evidentirani sa simptomima infekcije virusa Covid-19 ili potvrđeni kao pozitivni, a laboratorijski tehničar vadi krv za analize.

Prestankom rada covid ambulanti Domu zdravlja Ilijaš je ponovno na raspolaganju dodatni medicinski kadar i to dva doktora, šest medicinkih sestara i jedan laborant, koji su raspoređeni u uobičajeni režim rada.

Stanje u područnim ambulantama i pokrivenost kadrom

Od prošlog ponedjeljka, čim su se stekli uslovi za tzv. normalni sistem rada, sa radom se krenulo u ambulanti Mrakovo. Za početak doktor porodične medicine radi puno radno vrijeme svakog utorka i četvrtka. “Ako bi se eventualno povečao broj pacijenata mi smo spremni povečati broj dana kojim doktor dolazi”, rekao je direktor Štitkovac.

Rad u ambulanti Podlugovi je organizovan u dva tima, a stvarne potrebe prema riječima direktora Štitkovca su tri tima. “Nekako izlazimo na kraj i sa trenutačna dva tima, a novost je da smo definitivno uveli prvu i drugu smjenu svaki dan. Ranije to nije bio slučaj, bila je samo prva smjena, a jedan ili dva dana u sedmici druga. Ako ne bude nekih velik kadrovskih promjena mi ćemo u Podlugovima organizovati dva tima”, naveo je direktor Štitkovac.

Rad u ambulanti Srednje je organizovan na način da jedan doktor porodične medicine radi u prvoj smjeni ponedjeljkom, utrokom i petkom, a u drugoj smjeni srijedom i četvrtkom. Broj kartona u ambulanti Srednje nema puni kapacitet jednog tima, ali zbog udaljenosti i razuđenosti teritorije opravdava svoje postojanje.

Ambulanta u Kamenici radi srijedom, a ako se ukaže potreba, prema riječima direktora Štitkovca, može se uvesti rad još jednim danom. U ovoj ambulanti u prosjeku bude između 20 i 30 pacijenata dnevno.

Plan je ako bi se povećao broj kartona u ambulanti Mrakovo rad organizovati na tri dana u sedmici, u Kamenici na dva dana i to bi u konačnici bilo pet radnih dana za jednog doktora.

Kada je u pitanju pokrivenost kadrom direktor Štitkovac je iskazao bojazan jer u septembru troje doktora odlaze na specijalizaciju. “Nadam se da ćemo dobiti nadokandu kadra za kolege koje idu na specijalizaciju. Obećali su nam, ali može biti prelazni period u kojem nećemo imati kadra i to će biti izazovno.”

Rad specijalističkih ordinacija u centralnom objektu je organizovan tako da specijalista oftamolog, neurolog i internista rade jednom sedmično, a otorinolaringolog dva puta u sedmici. Dom zdravlja Ilijaš odnedavno nema specijalistu pulmologa, a pacijenti su primorani da idu u druge organizacione jedinice u kojima ima slobodnih termina za pregled.

Izvor: Općina Ilijaš

 

Prethodni članakKnjiga sedmice: „Sjećanja na rat u općini Ilijaš“ autora Šerifa ef. Ćatića
Naredni članakTrifunović: Nalaz o sposobnosti optuženog nakon ranjavanja