INTERVJU

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić: Za kapitalne projekte u 2023. godini 11.790.100 KM

U tradicionalnom intervjuu za kraj kalendarske godine sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem razgovarali smo o najvažnijim realiziranim projektima, usvojenom Budžetu u iznosu većem od 20 milona KM, o daljem razvoju privrede, najavi budućih kapitalnih projekata.

S obzirom na to da je najaktuelnija tema usvajanje Budžeta općine Ilijaš za 2023. godinu, načelnik Fazlić naglašava da je cifra izuzetno značajna i govori o ambicioznim planovima.

Naša procjena je da ćemo prikupiti 19-441 000 KM i imamo milion koji je stavka finansiranja, što u osnovi znači zaduženje i procijenit ćemo da li će se Općina Ilijaš sljedeće godine kreditno zadužiti i taj kredit bi bio potpuno namjenski. Ta odluka također će biti donesena na Općinskom vijeća Ilijaš i definisani uslovi i ta bi se sredstva morala potrošiti vrlo precizno. Raduje da prihodi koji pripadaju direktno lokalnoj samoupravi -porezni i neporezni prihodi značajno rastu i za Budžet za narednu godinu iznose sedam miliona i 735 hiljada KM, indirektni porezi gotovo pet i po miliona i direktni dva miliona i 160 hiljada KM i neporezni prihodi koji proističu iz aktivnosti Općine kao što su rente, uređenje gradskog građevinskog zemljišta, katastra utvrđeni u iznosu od tri miliona i 937 hiljada KM, što govori da mi imamo kapaciteti da ova vrsta prihoda raste i čini Općinu finansijski neovisnom i formiraju opći fond iz kojeg se finansira tekuća potrošnja. Drugi dio Budžeta oslonjen je na više nivoe vlasti kanton Sarajevo i FBiH. Od KS i FBiH očekujemo oko pet miliona KM, od čega tekući transferi u iznosu od milion i 263 hiljada KM, a kapitalni transferi od KS za projekte dva miliona i 989 hiljada KM i od Federacije 483 hiljade KM. Kapitalni primici planirani su prodajom imovine od milion i 270 hiljada KM, prenos sredstva od milion i 510 hiljada KM, pojasnio je Fazlić.

Općina Ilijaš dosad se zaduživala tri puta od reintegracije 1996. godine, a to je bilo za projekte: Sportska dvorana 2006. godine, Gradsko šetalište 2012. godine i za početak izgradnje Gradskog stadiona, a o eventualno zaduženje za sljedeću godinu značit će novi kapitalni projekat za općinu Ilijaš.

Kada su u pitanju rashodi oni se odnose na obezbjeđivanje plaća uposlenima u organima uprave, finansiranje održavanja ljetnog i zimskog održavanja cesta, Općinskog vijeća, mjesnih zajednica, institucija, što je manje od 30 posto od ukupnog Budžeta. Tekući transferi odnose se na finansiranje institucija kojima je Općina Ilijaš osnivač, udruženja građana, socijalna politika, podsticajne mjere u privredi i poljoprivredi.

Tekući transferi odnose se na finasiranje i naše Javne ustanove KSC i Radio Ilijaš kojima je dat na upravljanje i novi  Sportsko-rekreativni centar Banovac, tako da je finasiranje blizu pola miliona KM, želimo da Ilijaš dobije te sadržaje i urbanističku modernu strukturu kakvu zaslužuje kao grad. Značajno je izdvajanje za stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 360 hiljada KM, povećanje od 33 posto, povećali smo i stipendije, za srednjoškolce sada 70 KM i za studente 130 KM i željeli bismo da su ti iznosi i veći ali držimo se principa masovnosti jer stipendiramo 330 učenika i studenata godišnje a vremenom ćemo nastojati da povećamo te iznose. Sa pola miliona KM finansiramo podsticaje u privredi i poljoprivredi, a 430 hiljada KM podsticaj poljoprivrednicima. Općina Ilijaš je lider u KS, posebno kada je u pitanju sektor stočarstva, blizu je 1300 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i imamo povoljan ambijent da proizvođači zadrže i razviju svoju proizvodnju.

Značajna sredstva Budžeta izdavaju se za škole, udruženja, sportska, kulturna, omladinska, humanitarnog karaktera,  kako bi imali uslove funkcioniranja i da u svojim oblastima afirmišu sebe i Ilijaš.

Kapitalni projekti

Kapitalni transferi odnose se na unapređenje komunalne i saobraćajne infrastrukture, osiguravanje dobrih uslova života i za te svrhe bit će izdvojeno više od 11 miliona 790 hiljada i 100 KM, odnosno, više od 57 posto Budžeta.

Za komunalnu infrastrukturu bit će izdvojeno dva miliona i 700 hiljada KM, podrazumijeva rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih vodovonih sistema, uređenje vodotoka, širenje gasne mreže u gradu, dogradnju toplovodne mreže. Imamo poziciju koja prevenira pojavu klizišta ili potencijalno nestabilnog tla za što je planirano 200 hiljada KM. Značajna pozicija su objekti kulturno-historijskog naslijeđa oko 460 hiljada KM, spomen obilježje Žerovanj, spomen obilježje komandantu Hašimu Spahiću, završetak Spomen sobe 126. Ilijaške brigade, cifra od 160 hiljada KM odnosi se na nastavak revitalizacije Starobosanski grada Dubrovnik. Značjna pozicija je nabavka zemljišta koju građani ne vide i ne osjete ali uzme puno novaca,  više od 600 hiljada KM a znače pripremu za proveđenje infrastrukturnih projekata. Imamo u planu i izgradnju jednog broja društvenih objekata važnih za lokalno stanovništva, kao što je izgradnja Društvenog doma u Lješevu, kao i za sanaciju i adaptaciju domova u drugim mjesnim zajednicima. Značajan projekat koji je pokrenut je izgradnja objekta Centra za djecu sa poteškoćama, naredna faza je opremanje i planirano je 160 hiljada KM za završetak projekta. Za sanaciju, rehabilitaciju i izgradnju novih cesta izdvojeno je dva miliona i 185 hiljada KM i za javnu rasvjetu 215 hiljada KM što je nedovoljno, ali nismo mogli naći veći finansijski prostor za ovaj projekat, ali ovo je projekat u kontinuitetu, svake godine obezbjedimo 150 rasvjetnih tijela, a svi stanovnici mjesnih zajednica žele bolju rasvjetu. U saradnji sa KS obezbjedili smo i 200 hiljada KM za sanaciju  krovova i liftova, uradit ćemo jednu zgradu u Srednjem i u Starom Ilijašu. Oko milion i 15 hiljada KM planirano je za rekonstrukciju i izgradnju školskih igrališta jer je većina škola rekonstruisana, urađeni su projekti energetske efikasnosti, nastavljamo ulaganje u sport, dogradnju Centra na Banovcu, vještačka trava je pristigla, njeno postavljanje bit će na proljeće, prostor će se i dalje širiti koji će poslužiti da imamo profesionalnu atletsku stazu i prostor za saobraćajno spajanje Ilijaša i Podlugova saobraćajnicom iznad stadiona i dodatni parking. Osim sporta i obrazovanja, razvijat ćemo i dalje zdravstvo, pa je u planu nabavka patronažnog vozila, a podržavamo i vjerske zajednice i razvoj infrastrukture vjerskih objekata. U svakoj mjesnoj zajednici bit će urađen neki projekat, što će biti detaljno razrađeno u Operativnom planu, najavio je Fazlić.

Privredni razvoj

Svi parametri pokazuju stalan ekonomski rast u općini Ilijaš, a ekonomija i stvaranje novih radnih mjesta su ključni prioriteti.

Znamo da smo 2012. godine bili na 62. mjestu po indeksu razvijenosti, sada smo na 17. mjestu, napredovali smo 45 mjesta za deset godina što je jedan od indikatora razvoja, drugi indikator je povećanje broja zaposlenih koji je 2012. godine bio 2461, sada imamo blizu šest hiljada radnih mjesta, a treći indikator je izvoz koji je veći od 300 miliona KM i među 10 općina smo u FBiH po vrijednosti izvoza i taj trend i dalje raste, svake godine prave se nove proizvodne hale. Osnovni generator rasta su postojeća preduzeća koja šire svoje kapacitete, primjer je AMA Adriatic ili Kalea koji grade nove hale i stalno šire svoje kapacitete. Zadržali smo pozitivan poslovni ambijent na području naše općine, kako bismo potakli investitore da ovdje grade i investiraju. Novi aspekt razvoja ekonomije je stanogradnja, imamo u najavi izgradnju pet zgrada različitih investitora, što raduje da postoji potražnja za stanovima, govori i o šansi da će ovaj proizvodni dio privrede biti u prilici da obezbjeđuje radnike. Važno je da obezbjedimo i možemo ponuditi i kvalitetno stanovanje, kvalitetno obrazovanje i radna mjesta i dodatni razvoj ovog sarajevsko-zeničkog privredno najpotentnijeg bazena u državi u koji će ljudi i dalje doseljavati i živjeti. Za sve što radimo potreban je korak na vrhu države jer je politička stabilnost najvažnija, što je ključno i zbog čega jedan značajan broj ljudi i odlazi iz zemlje. Prema nedavnim istraživanjima profesor Ante Domazet nazvao je Ilijaš šampionom lokalnog razvoja i sve to govori da se može, ali treba puno truda, vremena i rada, težak put treba proći. Pozivam sve ljude da budu poduzetni i Kanton je ove godine imao programe podrške poduzetnicima, a samostalnih privrednika  još  je premalo, treba imati hrabrosti i odvažnosti, a otvoren je značajan prostor za djelovanje i tržište zbog globalnih kretanja i treba te mogućnosti iskoristiti,  naglasio je Fazlić.

Za kraj razgovora načelnik Fazlić poručuje da se sa više optimizma, profesionalizma,  patriotizma odnosimo prema svemu što radimo, kroz povećanje naših kompetencija, kroz dodatne edukacije jer je vrijeme sve zahtjevnije i trebamo razumijeti da se svaka plaća mora zaraditi.

Svim građanima poželio je puno zdravlja, lične sreće i uspjeha povodom Nove godine, a društvu poruku nade da će i ovo vrijeme globale krize proći i ući ćemo u ambijent stvaranja puno ljepše budućnosti za generacije koje dolaze.

Povezane objave

Back to top button