ILIJAŠ

Najava 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 19. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš najavljena je za petak 29. juli 2022. godine sa početkom u 10:00 sati.

Predložene su sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 18. sjednice OV Ilijaš
  3. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2021. godine
  4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za prvih šest mjeseci 2022. godine
  5. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Idejni projekat “Skulptura Ljuljačka”
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o pristupanju izradi plana parcelacije “Jelik”
  7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za KBTS 10 (20)/04kV Malešići 5 (T216112) i 0,4kV
  8. Informacija o realizaciji preporuka po Izvještaju o finansijskoj reviziji Općine Ilijaš za 2020. godinu.

Povezane objave

Back to top button