ILIJAŠVIJESTI

Najava 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Sjednica će se održati dana 20. septembra (utorak) 2022. godine sa početkom u 11:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat).

Predložene su sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 19. sjednice OV Ilijaš
 3. Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2022.godinu
 4. Godišnji plan za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona u 2022. godini
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama u organu uprave Općine Ilijaš
 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje, korištenje i održavanje vodovoda preko mosta na rijeci Bosni i pumpne stanice u naselju Ljubnići
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Spahin Han- Vladajevići
 8. Prijedlog Odluke o: a)usvajanje Regulacionog plana “Junakovac”; b) provođenje Regulacionog plana “Junakovac”
 9. Prijedlog Rješenja o: a)razrješenju člana Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja ; b)izbor člana Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja
 10. Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Ilijaš
 11. Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini
 12. Prijedlog Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini.

Povezane objave

Back to top button