ILIJAŠVIJESTI

Najava 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Sjednica će se održati dana 28. oktobra (petak) 2022. godine sa početkom u 11:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat).

Predložene su sljedeće tačke dnevnog reda:

1.Vijećnička pitanja i inicijative

2.Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 20. sjednice OV Ilijaš

3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2022. godinu

4.Prijedlog Odluke o odobravanju i isplati sredstava na ime troškova prevoza djece sa poteškoćama u razvoju

5.Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnadbijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

6.Prijedlog Odluke o uspostavljanju “Građanskog sata sa vijećnicima”

7.Prijedlog Odluke o:

a)usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo II”  Ilijaš

b) provođenje Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo II” Ilijaš

8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Ilijaš

9.Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela trase lokalne saobraćajnice Gajevi- raskrsnica za Sabanke

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji niskonaponske 0,4 Kv nadzemne mreže “TP MISOČA 1 ” (1838)
  2. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1399/2) K.O. Ilijaš Grad
  3. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevniskog zemljišta (k.č.br.1277/2) K.O. Ilijaš Grad

13.Prijedlog Rješenja o formiranju Komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za K.O. Srednje

14.Informacija o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u učenju i odgoju u školskoj 2021/22.godini.

 

 

Povezane objave

Back to top button