ILIJAŠ

Najava 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 22. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se 29. novembra (utorak) 2022. godine sa početkom u 11:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM
1. Vijećnička pitanja i inicijative;
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 21. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
3. Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-30.09.2022. godine;
4. Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2023. godinu;
5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2023. godinu;
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području Općine Ilijaš;
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Ilijaš;
8. Prijedlog Odluke o povjeravanju vršenja poslova Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo za  2023. godinu;
9. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe-prečišćeni tekst;
10. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata-prečišćeni tekst;
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata  u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj  2022/2023. godini;
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem  i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini;
13. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje i upravljanje Sportsko-rekreativnog centra Banovac  u Ilijašu, Javnoj ustanovi “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš”;
14. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo II” Ilijaš i
b) provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo II” Ilijaš;
15. Nacrt Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana  Apartmansko naselje “Do” Lješevo i
b) provođenju Regulacionog plana  Apartmansko naselje “Do” Lješevo;
16. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1399/2 K.O. Ilijaš Grad);
17. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1277/2 K.O. Ilijaš Grad);
18. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (k.č.br.2480/2   K.O. Podgora II);
19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji  i  izmještanju postojeće nadzemne niskonaponske mreže TP “Kadarići” i izgradnji nove niskonaponske mreže u naselju Kadarići;
20. Prijedlog Odluke o utvđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji sistema vodosnabdijevanja u naselju Bioča;
21. Prijedlog Zaključka kojim se odbacuje prijedlog JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. za obnovu upravnom postupka u kojem je donesena Odluka Općinskog vijeća Općine Ilijaš, broj:01/I-02-501/99 od 19.05.1999. godine;
22. Prijedlog Zaključka kojim se odbacuje prijedlog JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. za obnovu upravnom postupka u kojem je donesena Odluka Općinskog vijeća Općine Ilijaš, broj:01/I-02-1096-6b/09 od 29.09.2009. godine;
23. Prijedlog Zaključka kojim se odbacuje prijedlog JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. za obnovu upravnom postupka u kojem je donesena Odluka Općinskog vijeća Općine Ilijaš, broj:01/I-02-1096-6c/09 od 29.09.2009. godine;
24. Prijedlog Zaključka kojim se odbacuje prijedlog JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. za obnovu upravnog postupka u kojem je donesena Odluka Općinskog vijeća Općine Ilijaš,broj:01/1-02-1255-14/15 od 04.05.2015. godine;
25. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju i
b) izboru člana Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju
26. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.

Povezane objave

Back to top button