ILIJAŠVIJESTI

Najava 22. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

U četvrtak, 26.07.2018. godine sa početkom u 10:00 planirana je 22. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red sjednice Općinskog vijeća planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 21. sjednice

3. Prijedlog Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Apartmansko naselje Ljubnići-QTR -BS”-Ilijaš

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Podlugovi I”  – za lokalitet “1” i “2”

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Podlugovi II”  – za lokalitet “1a”

7. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č.br. 201/2

8. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č.br. 1395/2

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje i potpisivanje Aneksa Ugovora o prodaji OPU-IP, broj: 188/2015 od 28.04.2015. godine

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje i potpisivanje Aneksa Ugovora o prodaji OPU-IP, broj: 189/2015 od 28.04.2015. godine

11. Prijedlog dopunskog rješenja, broj: 06/1-31-1402/17 od 16.07.2018. godine

12. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti

a) broj: 06/1-31-2497/18 od 12.07.2018. godine

b) broj: 06/1-31-1689/18 od 17.07.2018. godine

c) broj: 06/1-31-2284/18 od 18.07.2018. godine

d) broj: 06/1-31-2417/18 od 18.07.2018. godine

e) broj: 06/1-31-2585/18 od 18.07.2018. godine

f) broj: 06/1-31-2282/18 od 19.07.2018. godine

g) broj: 06/1-31-2371/18 od 19.07.2018. godine.

Povezane objave

Back to top button