ILIJAŠVIJESTI

Najava 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 26. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 29. marta (srijeda) 2023. godine sa početkom u 11:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative;
 2.  Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 25. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
 3. Izvještaj o realizaciji akata sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2022. godine;
 5. Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš”;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Javne ustanove “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš”;
 7.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele;
 9. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.2480/2 K.O. Podgora II);
 10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima neposredne zamjene zemljišta k.č.br.903/4, 903/6, 874/2 i k.č.br.875/2 i 876/2 K.O. Elešehovići;
 11. Informacija o dodjeli općinskih stipendija za učenike i studente u školskoj 2022/2023. godini.

Povezane objave

Back to top button