Najava 32. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Sjednica će se održati dana 21. novembra (utorak) 2023. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat).

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja i inicijative;

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 31. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

3. Izvještaj o realizaciji akata sa 31. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;

4. Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.- 30.09.2023. godine

5.Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2024. godinu

6.Nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Ilijaš za 2024. godine

7.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnadbijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

8.Prijedlog Odluke o povjerenju vršenja poslova Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2024. godine

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju granice katastarskih općina Bioča (Ilijaš) i Vlakovo (Ilidža)

10.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarske općine Bioča (Općina Ilijaš) sa katastarskom općinom Vlakovo (Općina Ilidža)

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnice Donja Misoča- Put za Pušine

12.Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi plana parcelacije “Jelik”

13.Nacrt Odluke o:

a) usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci I” Ilijaš

b)usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Doci II” Ilijaš

14. Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

b)izbor člana, a time i zamjenika predsjednika Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

c)razrješenju člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

d)izbor člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

15. Informacija o stanjnu privrede,poljoprivrede i samostalnog privređivanja

Prethodni članakFemicid nije kraj tragične ljubavi, to je ubistvo iz mržnje
Naredni članakHrvatska će u potpunosti zabraniti energetska pića maloljetnicima!