U petak 30. augusta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati bit će održana 33. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, najavljeno je iz Stručne službe općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Iz najavljenih tačaka dnevnog reda, izdvajamo najvažnije: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za  prvih šest mjeseci 2019. godine, Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu.

Vijećnici će na ovoj sjednici odlučivati i o Prijedlogu Odluke o davanju mišljenja na Godišnji plan realizacije šumske privredne osnove za privatne šume na području općine Ilijaš, Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih na osnovu naknade za korištenje državnih šuma.

Prijedlozi odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionih planova „Banovac“ i „Podlugovi 1. i 2.“  također su dio materijala 33. sjednice.

Na kraju će biti prezentirana Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za proteklih šest mjeseci.

Share.

Comments are closed.