ILIJAŠVIJESTI

Najava 39. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 39. (tridesetdeveta) sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se 27. juna (ČETVRTAK) 2024. godine sa početkom u 16:00 h, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat).

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
  3. Izvještaj o realizaciji akata sa 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
  4. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
  5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Banovac” – Poslovno-stambeni kompleks uz rijeku Bosnu – skraćeni postupak
  6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 776/3 K.O. Ilijaš Grad
  7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 777/2 K.O. Ilijaš Grad
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija saobraćajnice u Ljubnićima)
  9. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj: 06/1-31-3514/23 od 10.06.2024. godine
  10. Prijedlog Zaključka o ponovnom podnošenju tačaka na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci

 

Povezane objave

Back to top button