U srijedu, 25. marta 2020. godine, u 10:00 sati planirana je 40. sjednica
Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:
1. Vijećnička pitanja i inicijative;
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 39. sjednice;
3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine;
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” za
2019. godinu;
5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Javne ustanove “KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” za 2020. godinu;
6. Prijedlog Odluke o podsticaju privrednim subjektima na području općine Ilijaš kroz regresiranje kamatne stope;
7. Prijedlog Odluke o odobravanju i isplati sredstava na ime troškova prevoza djece sa poteškoćama u razvoju;
8. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a)  broj:06/1-31-2774/19
b)  broj:06/1-27-406/20;
9. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.319/7);
10. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Banovac”
b) provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Banovac”; 11. Informacija o dodjeli općinskih stipendija u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini.

NAPOMENA: 
Zaključci sa 47. sjednice Kolegija OV-a Ilijaš, a koji su vezani za održavanje 40. redovne sjednice OV-a Ilijaš su sljedeći:
1. Obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u zgradu Općine Ilijaš;
2. Zadužuje se Služba za zajedničke poslove Općine Ilijaš da obavezno izvrši dezinfekciju sale Općinskog vijeća Ilijaš sat vremena prije održavanja redovne 40. sjednice;
3. Sjednica OV-a Ilijaš će se održati bez prisustva gostiju, uz prisustvo općinskog načelnika i jednog pomoćnika načelnika vezanog za tačku dnevnog reda;
4. Raspored sjedenja između vijećnika treba da bude po jedno slobodno mjesto, a vijećnička pitanja i inicijative dostaviti pismenim putem.

Izvor:Općina Ilijaš
Share.

Comments are closed.