ILIJAŠ

Najava 41. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

U srijedu, 22. aprila 2020. godine, u 10:00 sati planirana je 41. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Za Dnevni red planirane su sljedeće tačke:

 1. Vijećnička pitanja i inicijative;
 2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 40. sjednice;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš za 2019. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o podsticaju privrednim subjektima na području općine Ilijaš kroz regresiranje ukupne kamatne stope;
 6. Prijedlog Odluke o privremenoj obustavi obračuna i plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine na području općine Ilijaš;
 7. Prijedlog Odluke o privremenoj obustavi obračuna i plaćanje  naknade za zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu općine Ilijaš;
 8. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima neposredne zamjene zemljišta.

NAPOMENA: Zaključci sa 48. sjednice Kolegija OV-a Ilijaš, a koji su vezani za održavanje 41. redovne sjednice OV-a Ilijaš su sljedeći:

 1. Obavezna dezinfekcija ruku pri ulasku u zgradu Općine Ilijaš;
 2. Zadužuje se Služba za zajedničke poslove Općine Ilijaš da obavezno izvrši dezinfekciju sale Općinskog vijeća Ilijaš sat vremena prije održavanja redovne 41. sjednice OV-a Ilijaš;
 3. Sjednica OV-a Ilijaš će se održati bez prisustva gostiju, uz prisustvo općinskog načelnika i jednog pomoćnika načelnika vezanog za tačku dnevnog reda;
 4. Raspored sjedenja: između vijećnika treba da bude po jedno slobodno mijesto i
 5. Vijećnička pitanja i inicijative dostaviti pismenim putem, javljaju iz Općine Ilijaš.

 

Povezane objave

Back to top button