ILIJAŠVIJESTI

Najava 43. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Sjednica će se održati dana 30.juna ( utorak) 2020.godine u sali Općinskog vijeća Ilijaš s početkom u 10 sati.

DNEVNI RED

1.Vijećnička pitanja i incijative

2.Izvještaj o realizaciji zaključka sa 42. sjednice

3.Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Ilijaš za 2020. godinu

4.Prijedlog Odluka o:

  1. a) usvajanju Regulacionog plana „Apartmansko naselje Mrakovo 1“ – Ilijaš
  2. b) provođenju Regulacionog plana „Apartmansko naselje Mrakovo 1“ – Ilijaš

5.Prijedlog Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Apartmansko naselje Paljevo“ Malešići

6.Prijedlog Odluke o usvajanju „Lokalog akcionog plana za djecu općine Ilijaš za period 2020 -2022. godina“

7.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu

8.Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izrade Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Željezara“ Ilijaš – izgradnja objekta za izradu lakih i metalnih konstrukcija

9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.50/2 „Banovac“)

10.Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti kojima se utvrđuje javni interes:

a)broj:06/1-27-585/20

  1. b) broj:06/1-27-795/20
  2. c) broj:06/1-27-961/20
  3. d) broj:06/1-27-1134/20

e)obezbjeđenje zemljišta za potrebe rekonstrukcije i proširenje lokalnog puta na relaciji Ljubnići-Kadarići

Povezane objave

Back to top button