VIJESTI

Najava nastavka 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Nastavak 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 16. maja (utorak) 2023. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim
 
DNEVNIM REDOM:
1. Vijećnička pitanja i inicijative;
 
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 26. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
3. Izvještaj o realizaciji akata sa 26. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
4. Informacija u oblasti zdravstva na području Općine Ilijaš za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine;
5. Informacija o stanju socijalne zaštite na području Općine Ilijaš za 2022. godinu;
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš za 2022. godinu
 
7. Prijedlog Odluke o podsticaju prema pojedinim djelatnostima fizičikih lica (obrtima i obrtu srodnim djelatnostima) početnicima u biznisu u 2023. godini;
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji elektroenergetske mreže TP Drinčići;
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji STS 10(20)/0,42 kV “Banjer” (T34560);
10. Nacrt Odluka o:
a) usvajanju Plana parcelacije “Kamenica” i
b) provođenjeu Plana parcelacije “Kamenica”;
11. Nacrt Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana Apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča i
b) provođenju Regulacionog plana Apartmansko naselje “Milakov Do” Misoča.

Povezane objave

Back to top button