U cilju prevencije pojave zaraze koronavirusom u Kantonu Sarajevo, obavještavamo vas da možete prijaviti policiji sve osobe koje se ne pridržavaju odluka o samoizolaciji.

Policiju možete kontaktirati na sljedeće brojeve telefona:

PS Stari Grad – 033 283 105 i 033 441 913, PS Centar – 033 283 205, 033 283 206,

PS Novo Sarajevo – 033 283 305, 033 616 723,

PS Dobrinja – 033 407 954, 033 407 955,

PS Novi Grad – 033 451 211, 033 450 050,

PS Rajlovac – 033 407 220,

PS Ilidža – 033 623 454, 033 234 261,

PS Trnovo – 033 439 096, 033 439 000,

PS Hadžići – 033 255 674, PS Ilijaš – 033 475 459,

PS Vogošća – 033 580 800, 033 580 803.


Sve prijave su anonimne.

Share.

Comments are closed.