Obavijest o promjeni depozitnog računa Općine Ilijaš

Služba za privredu i finansije Općine Ilijaš obavještava sve fizičke i pravne osobe, budžetske korisnike Općine Ilijaš i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa, a u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 34/22) za prikupljanje javnih prihoda Općine Ilijaš: od dana, 09. maja 2022. godine sve uplate potrebno je vršiti na novi depozitni račun broj: 1610000091470429 otvoren kod Raiffeisen bank BH dd Sarajevo.

Izvor: Općina Ilijaš

Prethodni članakDan Zlatnih ljiljana
Naredni članakŠkola plivanja za 172 osnovca sa područja općine Ilijaš