ILIJAŠ

Obavještenje o postupku ostvarivanja prava na dječiji doplatak

Obavještavamo građane Ilijaša da je od 09.10.2022. godine u primjeni Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH, kojim su utvrđeni uslovi i postupak ostvarivanja prava na dječiji dodatak. Također, od 01. novembra 2022. godine bit će u primjeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, kojim su predviđene izvjesne izmjene u pogledu ostvarivanja prava dodatka na dodatak na djecu, u odnosu na ranija rješenja.

Obrasci zahtjeva i Uputstvo za ostvarivanje prava na dječiji dodatak mogu se preuzeti na info punktu Općine Ilijaš, a za sve nejasnoće oko primjene novih propisa, građani se mogu obratiti u Službu za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, ulica Ivana Franje Jukića br.2/II.

U prilogu i :Uputstvo za ostvarivanje prava na dječiji dodatak (1)

Povezane objave

Back to top button