Pravo na klimatsku rehabilitaciju (more) koje je propisano Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja i Pravilnikom za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje, realizuje se putem Ministarstva za boračka pitanja KS.

Zahtjevi za regulisanje naprijed navedenih prava se podnose nadležnoj općinskoj Službi za boračko-invalidsku zaštitu. Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom nalaze se na info pultu Općine Ilijaš.

Share.

Comments are closed.