Iz Službe za opću upravu boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu obavještavaju  ratne vojne  invalide  sa procentom invaliditeta od 20%  do 80 %, a  korisnici su dječijeg  dodatka putem BIZ-a općine  Ilijaš, da za djecu stariju od 15.godina života koja nastavljaju redovno školovanje (ODNOSI SE NA SREDNJE ŠKOLE)  u školskoj 2020/2021.godini, najkasnije do 15.septembra 2020.godine dostave potvrde  u prostorije BIZ-a općine Ilijaš- ul. Ivana Franje Jukića br. 2.

     Studenti –djeca ratnih vojnih invalida dužni su potvrde o redovnom školovanju za 2020/2021. akademsku godinu dostaviti najkasnije do 15.oktobra 2020.godine, ili ukoliko nisu nastavili dalje školovanje da daju Izjavu na Zapisnik u prostorijama BIZ-a u prestanku školovanja.

    Pozivaju se roditelji djece korisnici dječijeg dodatka, koja nisu nastavila redovne studije za novu akademsku školsku godinu a završilu su redovno srednje obrazovanje u ovoj godini da najkasnije do 05.septembra 2020. godine u prostorijama BIZ-a daju IZJAVU na Zapisnik o nastaloj promjeni.

    Članom 71. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:45/12-Prečišćeni tekst , 26/14, 46/17 ,18/19 i 20/20) ,propisano je: da je korisnik prava po ovom zakonu dužan prijaviti svaku promjenu koja povlači izmjenu ili prestanak prava utvrđenih ovim zakonom u roku od 15 dana od nastale promjene.

koja nastavljaju redovno školovanje ( ODNOSI SE NA SREDNJE ŠKOLE)  u školskoj 2020/2021.godini , najkasnije do 15.septembra 2020.godine dostave potvrde  u prostorije BIZ-a općine Ilijaš- ul. Ivana Franje Jukića br. 2.

     Studenti –djeca ratnih vojnih invalida dužni su potvrde o redovnom školovanju za 2020/2021. akademsku godinu dostaviti najkasnije do 15.oktobra 2020.godine, ili ukoliko nisu nastavili dalje školovanje da daju Izjavu na Zapisnik u prostorijama BIZ-a u prestanku školovanja.

    Pozivaju se roditelji djece korisnici dječijeg dodatka, koja nisu nastavila redovne studije za novu akademsku školsku godinu a završilu su redovno srednje obrazovanje u ovoj godini da najkasnije do 05.septembra 2020.godine u prostorijama BIZ-a daju IZJAVU na Zapisnik o nastaloj promjeni.

    Članom 71. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:45/12-Prečišćeni tekst , 26/14, 46/17 ,18/19 i 20/20) ,propisano je: da je korisnik prava po ovom zakonu dužan prijaviti svaku promjenu koja povlači izmjenu ili prestanak prava utvrđenih ovim zakonom u roku od 15 dana od nastale promjene.

Obavještavaju se ratni vojni invalidi sa procentom invaliditeta od 20%  do 80 %, a  korisnici su dječijeg  dodatka putem BIZ-a općine  Ilijaš, da za djecu stariju od 15.godina života koja nastavljaju redovno školovanje ( ODNOSI SE NA SREDNJE ŠKOLE)  u školskoj 2020/2021.godini , najkasnije do 15.septembra 2020.godine dostave potvrde  u prostorije BIZ-a općine Ilijaš- ul. Ivana Franje Jukića br. 2.

Share.

Comments are closed.