ILIJAŠ

Obilježavanje Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina

Obilježavanje  Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina, bit će upriličeno na Starom gradu Dubrovniku kod Ilijaša u subotu 22.06. 2019. godine s početkom u 1Oh.

Bogatim programom predviđena su brojna predavanja, prezentacija otkrića, obilasci lokacija, izložbe na lokaciji Stari grad Dubrovnik i Nekropola stećaka Kopošići.

I dio 10.00 LOKACIJAStarobosanski grad Dubrovnik: 
otvaranje Manifestacije: pozdravni govor Načelnik Općine Ilijaš u ime organizatora;
– Predsjednica Nacionalnog komiteta ICOMOS u BiH dr. Elša Turkušič—Jurić o sugeriranoj temi iz centrale ICOMOS-a iz Pariza:„Kulturni krajolik„;
– Pozdravi i pisma podrške prijateljskih udruga iz Dubrovnika ( DPDS; DAD )… i dr.
– Predstavnik Ministartsva prostornog uređenja Kantona Sarajevo o Kulturnim krajolicima u domaćem zakonodavstvu;
– IzIožba i prezentacija kultiviranih — urbaniziranih elemenata na prostoru koji zahvata srednjovjekovni grad Dubrovnik i nekropola Kopošić GRAD; PODGRAD, VAROŠ ;
– Obilazak obnovljene Istočne kule i ostataka Gornjeg grada Dubrovnika te predstvaljanje markiranih dijelova Donjeg grada

II dio 12.00 LOKACIJA: Kneževska nekropola Kopošići:
1. Predstavljanje konačnih rezultata arheološkog istraživanja nekropole Kopošići: pronalazak brokatnog plašta sa pozlatorn — arheološko otkriće europskog značaja i identifikacija rodbinskog odnosa visokih funkcionera Bosanskog kraljevstva… Dr. Adnan Busuladžič, Mr. Edin Bujak i mr. Azra Bečevič-Šarenkapa
IzIožba 1. Arheološki zahvat, otkrivanje, laboratorijski tretman i konačni srnještaj brokatnog plašta sa pozlatom među najvrijednije muzejske eksponate koje BiH ima u Zemaljskom muzeju u Sarajevu;
IzIožba 2. Kraljevske povelje kao ilustracija visokog statusa vlastele s Kopošića u organizacijskoj strukturi Bosanske srednjovjekovne države.- Dodjela povelja zahvalnosti.

III dio 13.00 LOKACIJA Kopošiči II
01. Srednjovjekovno tvrđavsko oružje i inventar
a) IzIožba postera iz knjige N. Kapetanića,
b) izložba eksponata pronađenih na Dubrovniku,
c) demonstracija viteških vještina.
2.Historijske i ambijentalne vrijednosti šireg lokaliteta:
A1 – Staza stećaka Ljubina-Solakovići-Korita -Višnjica- Kopošiči – predstavlja g. Iljko Barić
A2 – IzIožba prirodne i historijske predispozicije lokliteta Misoča za razvoj turizma,
predstavlja Alija Čosić istraživač,
A3– Srednjovjekovni put: Dubrovnik – Očevlje i stečci Očevlja (Ćamil Omerhodžić),
A4 – Indicije i potvrde rudarske aktivnosti na Dubrovniku i okolini izložba ( ).

B) IzIožba minerala i kristala rudonosnih planina Srednjobosanskog gorja minerološki klubovi i udruge:
„Kreševski citrin” Kreševo; „Gorski kristal” Visoko; „Hijelofan” Busovača; Klub mladih istraživača Ilijaš/Sarajevo, te Minerološka grupa iz Vareša,
C) IzIožba arheoloških reprodukcija domaće srednjovjekovne baštine, uključujući i stećke—Nova akropola—Sarajevo,
D) Prezentacija lokalnih proizvoda, nakita, rukotvorina, suvenira, Udruga žena «SAN» Ljubina,
E) lzvorne folklorne vrijednosti lokaliteta prezentira Folk-sekcija HKD Napredak i MZ Ljubina, MZ Misoča i dr.

Autobus iz Ilijaša polazi u 08.30, a iz Misoče u 08.45, najave i rezervacije na tel: 062 923 704.

Povezane objave

Back to top button