Obilježen 21. juni – Dan sjećanja na kakanjske šehide semizovačkog ratišta

Polaganjem cvijeća i prigodnim obraćanjima, te vjerskim programom  na spomen-obilježju u mjestu Ljubina, u blizini Semizovca, obilježen je 21. juni – Dan sjećanja na 13 šehida Trećeg manevarskog bataljona Kakanj koji su živote za slobodu dali u drugoj polovini juna 1995. godine na semizovačkom ratištu u operaciji deblokade Sarajeva.

Armija Republike BiH juna mjeseca 1995. godine pokreće operaciju deblokade Sarajeva. U operaciji su angažirane snage sastavljene od najboljih jedinica Armije R BiH među kojima je posebna uloga pripala Trećem manevarskom bataljonu Kakanj. Na sarajevsko ratište Treći manevarski bataljon se upućuje 10. juna 1995.godine. Odmah nakon dobijanja naredbe izvršene su neophodne pripreme, te organiziran dolazak Manevra u zonu borbenih dejstava pravcem Dolovčići-kanjon Misoče-Gudenovaća-Tisovik-Stražba-Kamenička stijena.

U okviru borbenih dejstava usmjerenih na deblokadu Sarajeva, Treći manevarski bataljon 21. juna 1995. godine, u ranim jutarnjim satima, ovladava prvom linijom odbrane neprijatelja, te se spušta i ovladava dijelom komunikacije Srednje-Semizovac, čime stvara uslove za uvođenje drugih jedinica radi eksploatacije dostignutih linija i produžetka napada prema Sarajevu. Istog dana, u kasnim popodnevnim satima, uz jak kontraudar daleko nadmoćnijeg neprijatelja, Treći manevarski bataljon je prinuđen na povlačenje. U operaciji deblokade Sarajeva ukupni gubici Trećeg manevarskog bataljona su bili 13 poginulih boraca od čega tri člana komande, 12 teže ranjenih boraca i 36 lakše ranjenih boraca.

kakanj.gov.ba

Prethodni članakBodovna lista kandidata prijavljenih na Javni poziv za prijem volontera u Općini Ilijaš
Naredni članakU OŠ „Podlugovi“ upriličen ispraćaj još jedne generacije maturanata