Objavljen Pravilnik o pčelarstvu u Federaciji BiH

Imajući u vidu da je uzgoj pčela u malom broju pčelinjih zajednica uglavnom neekonomičan, ovaj Pravilnik ima za cilj urediti stanje u ovoj oblasti na osnovu prikupljenih najnovijih dostupnih informacija vezanih za faktore koji utiču na zdravlje pčela i stvoriti preduslove za povećanje broja pčelinjih zajednica i njihovu produktivnost.

Važno je naglasiti da za održavanje zdravlja pčela, ispaša kao takva zahtijeva različite izvore prirodnog nektara i polena kako bi se spriječio nedostatak hranjivih tvari, te kako bi im se ojačao imunološki sistem.

Pčelarstvo predstavlja općedruštveni interes, pogotovo ako znamo da su pčele jedan od najvažnijih oprašivača, te faktor stabilnosti cjelokupnog ekosistema. Pretpostavka je da smanjenje broja pčela i kukaca oprašivača može imati značajan nepovoljni uticaj na ekosistem, na raznovrsnost bilja na planeti zemlji i produktivnost uroda biljaka.

Na razvoj pčelarstva u Federaciji BiH je bitno uticao nedostatak zakonske regulative, niske cijene pčelinjih proizvoda na tržištu, krivotvoreni proizvodi, pčelinji nametnici i bolesti, nepravilna i nekontrolisana upotreba sredstava za zaštitu bilja, klimatski faktori i dr.

Pčelari su prvenstveno odgovorni za zdravlje svojih pčela, veliki doprinos mogu dati kroz primjenu dobre pčelarske prakse, stoga je bitno u narednom periodu osigurati kvalitetne programe za edukaciju pčelara. Neophodno je istaknuti važnost pčelinjih zajednica vrste Apis mellifera carnica Pollmann koje imaju neizmjeran uticaj na biološku raznolikost, te zbog oprašivanja igraju ključnu ulogu u oblasti poljoprivrede u Federaciji BiH.

više pogledajte na web stranici Federalnog ministarstva  poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Objavljen Pravilnik o pčelarstvu

 

Prethodni članakObilježen dan kakanjskih dobrovoljaca „Misoča 92“
Naredni članakPorazi naših klubova u Jelahu