BIHVIJESTI

Objavljena lista osoba koje bi trebale dobiti novac za rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo

Objavljen je nacrt liste prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo.

Nacrt liste je utvrdila Komisija za provođenje javnog poziva za subvencioniranje rješavanje stambenog pitanja mladih pri Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, od 1.304 prijave, 1.141 aplikant ispunjava uslove javnog poziva. Kandidat mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana počevši od danas, 12. decembra 2023.

Nakon razmatranja prigovora, resorni ministar će utvrditi konačnu listu reda prvenstva koja će biti objavljena na internetskoj stranici Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Nacrt liste prvenstva kandidata je dostupan na ovom linku. Planirana sredstva za ovo subvencioniranje ukupno iznose 5,5 miliona KM.

(klix)

Povezane objave

Back to top button