VIJESTI

Od 1. januara 2022. godine najavljena veća cijena gasa za potrošače u KS

Povećanje nabavne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije u Federaciji BiH za 14,95 posto u odnosu na važeću cijenu najavljena je od 1. januara 2022. godine. O povećanju cijene prirodnog gasa Uprava Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Sarajevogas” obaviještena je jučer na sastanku s predstavnicima kompanije “Energoinvest”.

Podsećaju da je nabavna cijena prirodnog gasa od 1. novembra veća za 23,5 posto u odnosu na oktobarsku, što potrošači u Kantonu Sarajevo nisu osjetili zahvaljujući naporima Vlade Kantona Sarajevo, koja je osigurala sredstva za subvencioniranje dijela cijene prirodnog gasa do kraja tekuće godine.

S najavljenim novim poskupljenjem i u slučaju da se ne nastavi sa subvencioniranjem dijela cijene prirodnog gasa, potrošači u Kantonu Sarajevo bi prirodni gas od 1. januara 2022. godine mogli plaćati i za 40 posto više.

Kako bi se djelimično ublažio finansijski pritisak na potrošače u Kantonu, Uprava KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo je predložila Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nastavka subvencioniranja dijela cijene prirodnog gasa i u narednoj godini, a u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Također, predstavnici „Energoinvesta“ su putem mejla obavijestili Upravu Sarajevogasa da ne mogu garantovati dnevne isporuke prirodnog gasa preko 1,2 miliona Sm3 za prvi kvartal 2022. godine za sve svoje kupce, što prema historiji potrošnje u zimskim mjesecima nije dovoljno za uredno snabdijevanje svih potrošača.

U slučaju da se ne osiguraju dodatne količine prirodnog gasa tokom ekstremno hladnih dana, KJKP “Sarajevogas” neće moći da snabdije svoje velike potrošače, uključujući i KJKP “Toplane-Sarajevo” o čemu je obaviještena Uprava ovog preduzeća. Također, o ovim problemima informirana je Vlada Kantona Sarajevo, saopćeno je iz KJKP “Sarajevogas”.

Izvor: FENA

Povezane objave

Back to top button