ILIJAŠVIJESTI

Od 6. do 12. decembra građani koji nisu ispunili uslove za sredstva EU mogu uložiti prigovor

Zaključno sa 19. novembrom 2023. godine Služba za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš završila je postupak zaprimanja i unošenja prijava po osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize. Broj zaprimljenih predmeta bio je 3301.

Nakon navedenog datuma uslijedio je postupak provjere prijavljenih domaćinstava koji je obuhvatao analiziranje podataka unesenih u elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka, te njihovu uporedbu sa podacima iz službenih evidencija nadležnih institucija kako bi se utvrdila kvalificiranost domaćinstva za dodjelu sredstava prema općim i posebnim kriterijima utvrđenim Javnim pozivom.

Na osnovu izvršenih provjera kreirana je privremena lista domaćinstava koja su ispunila uslove utvrđene Javnim pozivom, te se kvalificirala na dodjelu sredstava, kao i lista domaćinstava koja nisu ispunila navedene uslove zbog čega su njihove prijave odbijene. Obje liste su dostupne na linku: https://eupomoc.fmrsp.gov.ba/

Za građane kojima su prijave odbijene zbog čega se njihovo domaćinstvo nije moglo kvalifikovati za dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu ostavljena je mogućnost podnošenja prigovora u periodu od 6. do 12. decembra 2023. godine.

Građani općine Ilijaš prigovor podnose u Općini Ilijaš, tačnije u Službi za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i to na Obrascu koji će dobiti direktno u Službi.

Pritom je važno naglasiti da svaki takav prigovor mora sadržavati dokaz, odnosno dokument na osnovu kojega se traži dodatna provjera ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom. Svaki prigovor uz koji ne bude priložen ovaj dokaz, automatski će se odbaciti kao nepotpun i neće biti uzet u razmatranje. Na osnovu ispravno podnesenih prigovora, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će izvršiti dodatnu provjeru kroz službene evidencije nadležnih institucija, te kreirati listu predmetnih zahtjeva koja će sadržavati informacije o rezultatima izvršenih dodatnih provjera.

Nakon okončanja prethodno pobrojanih koraka, formirat će se konačna lista domaćinstava koja su se kvalificirala kao energetski siromašna o čemu se posebnu odluku donijeti Vlada Federacije BiH. Do sada je Služba za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš zaprimila 4 (četiri) prigovra (žalbe).

Povezane objave

Back to top button