VIJESTI

Od marta do novembra izvršena 12.492 inspekcijska nadzora

Na jutrošnjoj press konferenciji član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo sanitarni inspektor Izet Smajić iznio je aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS provedenu u pogledu angažmana u borbi protiv koronavirusa, koje se započele još u mjesecu februaru, kada je na poziv Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo po Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva formiran Krizni štab na nivou kantona, u koji je kao član imenovan i predstavnik KUIP-a.

“Aktivnosti su nastavljene, uz provođenje sanitarno inspekcijskih nadzora na terenu i donošenje upravnih mjera, nadzora nad kliconošama, nadzora nad transportom umrlih, izdavanjem sanitarnih saglasnosti i drugo. Ažurnošću Uprave su se pratile i provodile sve donesene naredbe, ali Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu objektivno zbog malog broj inspektora nije mogao odgovoriti enormnom povećanju broja zahtjeva za inspekcijski nadzor, te se shodno proglašenju prirodne nesreće moralo pristupiti preraspoređivanju inspektora, kao i preraspodjeli radnog vremena. Uporedo sa navedenim, sanitarni inspektori su tada, kao i danas, na osnovu dostavljenih epidemioloških izvještaja Zavoda za javno zdravstvo KS, donosili rješenja o zabrani kretanja za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima, uz napomenu da se dnevni izvještaji o broju donesenih rješenja dostavljaju zavodima za javno zdravstvo Federacije i KS, radi vođenja evidencija u skladu sa naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva. Također, sva donesena rješenja se na dnevnoj bazi dostavljaju i MUP-u KS, čiji službenici svakodnevno prate poštivanje mjera o zabrani kretanja, na osnovu čega sačinjavaju i Inspekciji dostavljaju službene zabilješke o eventualnim kršenjima istih”, kazao je na početku svog obraćanja inspektor Smajić.

Dodao je kako su do danas sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izdali 6.030 rješenja o zabrani kretanja (samoizolaciji), te protiv 31 osoba u KS pokrenuli prekršajne postupke pred nadležnim sudom, zbog kršenja zabrane kretanja. 

“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je od početku pandemije primjenjivala politiku preventivnog i korektivnog djelovanja. Nakon što je Naredbom Kriznog štaba FBiH od 12. maja 2020. godine dozvoljen rad ugostiteljskim objektima na otvorenom (bašte), a ubrzo i drugim poslovnim subjektima, te ponovnim stavljanjem u funkciju javnog gradskog prevoza, inspektori su kod navedenih subjekata počeli provoditi kontrole primjene preporuka Zavoda za javno zdravstvo  FBiH, donesenih za svaku od navedenih oblasti”, podsjetio je Smajić.

Kazao je kako su na listi prioritetnih nadzora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, kako zbog potencijalne opasnosti od zaraze, tako i zbog zaprimljenih predstavki građana, tokom proteklog perioda bila i vozila javnog gradskog saobraćaja na području KS.

“Radi utvrđenih nepravilnosti, kao i nepoštivanja propisane fizičke distance, koja je i najčešći prekršaj, inspektori su donosili rješenja sa korektivnim mjerama i rokom za izvršenje od 24 sata”, naveo je inspektor Smajić.

Naglasio je i kako su, na osnovu Zaključka Kriznog štaba FMZ od 28.07.2020. godine, kantonalni inspektori, uz asistenciju Jedinice za podršku MUP-a KS, intenzivnijim tempom nastavili inspekcijske nadzore, najčešće u noćnim satima, posebno u danima vikenda, što i danas traje. 

“Nakon pogoršanja epidemiološke situacije, povećanog broja zaraženih u najvećoj mjeri zbog nepoštivanje propisanih mjera, te zahtjeva kriznih štabova, bili smo primorani sa preventivno-korektivnog djelovanja preći na represivno djelovanje prema prekršiocima”, istakao je Smajić. 

Početkom školske 2020/2021. godine inspekcijske kontrole prioritetno su nastavljene u javnim i privatnim školskim i predškolskim ustanovama na području KS. 

“Predmet inspekcijskih nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama su: kontrola poštivanja zaštitnih mjera i fizičke distance za đake i školsko osoblje, vrsta i količina dezinfekcionih sredstava i sredstava za ličnu higijenu, organizacija ishrane, organizacija produženog boravka, te uspostavljanje i pridržavanje kriznog plana pripravnosti na nivou ustanova”, potcrtao je Smajić.

Naglasio je i kako su aktivnosti u zadnja dva mjeseca nastavljeni na terenu, pa je u oktobru izvršeno je 1.296 nadzora, izdato 90 prekršajnih naloga u iznosu od 165.260 KM, te 792 rješenja korektivnih mjera.

“Timovi sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su, tokom lokalnih izbora, obišli 125 biračkih mjesta na području Kantona Sarajevo s ciljem praćenja načina odvijanja izbornog procesa na Lokalnim izborima 2020. godine u uslovima epidemije COVID-a 19. Kako je utvrđeno, propisane higijensko-epidemiološke mjere uglavnom su ispoštovane, uz nekoliko izuzetaka koje se odnose na nedostatak dezinfekcionog sredstva u dva slučaja, dezobarijera u tri slučaja, dok je nepoštivanje fizičke distance evidentirano na dva mjesta. Sve naložene mjere su ispoštovane”, kazao je Smajić iznoseći detaljan izvještaj kantonalnog inspekcijskog organa.

Naveo je i kako je tokom novembra izvršeno 1.742 nadzora, izdato 72 prekršajnih naloga u iznosu od 120.800 KM, te 1.286 rješenja korektivnih mjera.

“Za vrijeme trajanja “black friday”-a u periodu od 27-29.11.2020. godine Planske aktivnosti kantonalnih sanitarnih inspektora su isključivo bile usmjerene na kontrole poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, posebno u velikim trgovačkim centrima na području KS. Izvršeno je ukupno 22 inspekcijska nadzora, gdje su izdata četiri prekršajna naloga u iznosu od 7.000 KM, zbog kršenja mjera iz Naredbe, te donešeno šest rješenja korektivnih mjera”, precizirao je Smajić.

Paralelno sa naprijed navedenim aktivnostima, a zbog preklapanja nadležnosti, zdravstveni inspektori su kontinuirano vršili službene kontrole u zdravstvenim ustanovama, a po ovlaštenju i kao sanitarni inspektori.

“Od marta do novembra inspektori Inspektorata, po referatu korone, izvršili su ukupno 12.492 inspekcijska nadzora ugostiteljskih i trgovačkih objekata, tržnih centara, kozmetičkih/frizerskih salona, pekara, kladionica, škola, vrtića, javnog gradskog prevoza, banaka, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, te ostalih subjekata nadzora na koje se donesene naredbe odnose. U tom periodu izdato je 1.028 rješenja korektivnih mjera i 433 prekršajna naloga u novčanom iznosu od 745.495 KM”, precizno je naveo inspektor Smajić.

U KS ugostiteljski objekti, posebno nargila barovi, kao i trgovine do sada su najčešće sankcionisani subjekti nadzora zbog nepoštivanja donesenih higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju širenja koronavirusa.

“Kako bi se održao kontinuitet u radu kompletnog Inspektorata sanitarno, zdravstveno, farmaceutske inspekcije, i inspekcije za hranu, ali i da bismo spremno dočekali nove epidemiološke rizike koje donosi zima, inspektori ovog Inspektorata, koji ima ključnu ulogu u pogledu nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i svih mjera koje donose krizni štabovi, nastavit će i dalje vrlo disciplinirano i odgovorno provoditi aktivnosti koje su preduzimali i u proteklom periodu, a sve u skladu sa strateškim opredjeljenjima u pogledu društvene odgovornosti Uprave za inspekcijske poslove KS u cjelini”, poručio je inspektor Smajić na kraju svog jutrošnjeg obraćanja javnosti.

Press Vlade KS

Povezane objave

Back to top button