BIHILIJAŠVIJESTI

Od sutra u Biznis centru pogledajte izložbu Spomenici kulturno-historijskog naslijeđa općine Ilijaš – stećci i nišani autora Midhata Dizdarevića

Izložba Spomenici kulturno-historijskog naslijeđa općine Ilijaš – stećci i nišani, autora Midhata Dizdarevića sutra će biti  otvorena za posjetitelje u Biznis centru Ilijaš.

Izložba  prezentira rezultate popisa stećaka i nišana općine Ilijaš koje je provodilo Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa ARHIUM Ilijaš uz podršku Općine Ilijaš.

-Koristim priliku da se zahvalim direktoru JU KSC i Radio Ilijaš Nerminu Hodžiću na ustupljenom prostoru u Biznis centru  za postavku izložbe. Zahvaljujem se i Općinskom načelniku Akifu Fazliću, kao i Ministarstvu civilnih poslova BiH, Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, Ministarstvu kulture i sporta KS koji su ovaj projekat i druge projekte Udruženja Arhium podržali u proteklom periodu. Kada je u pitanju područje općine Ilijaš nakon 80% popisanih nekropola možemo govoriti o cca 670 stećaka, no taj broj još uvijek nije konačan. Jedna zanimljivost je posebna kada su u pitanju stećci općine Ilijaš, a to je prikaz ruke sa ili bez oružja. Procentualno, prikaz ruke na stećcima ilijaškog kraja je između 12 i 13% prikaza simbola ruke na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, a to je na području općine Ilijaš 11 prikaza ruke, što općinu Ilijaš, pored Vareša i Olova, pozicionira na vrlo značajno mjesto. Zanimljivo je napomenuti da ove tri općine trenutno zauzimaju cca 36% prikaza ruke na stećcima Bosne i Hercegovine. Svakako treba istaći blizinu Olova, Vareša i pripadnost Ilijaša toj klesarskoj i umjetničkoj školi klesanja i ukrašavanja stećaka. Za stručnu i naučnu javnost zanimljiv je i natpis na stećku kneza Batića Mirkovića, jedini na području općine Ilijaš. Navedena izložba o stećcima ilijaškog kraja je mali doprinos boljem razumijevanju kulturne baštine koje ponekad nismo ni svjesni, navodi historičar i arheolog Midhat Dizdarević.

Izložba će biti otvorena za javnost od ponedjeljka 11. decembra 2023. godine  i trajat će sedam dana.

Zanimljivi rezultati istraživanja

Promocija spomenika kulturno – historijskog naslijeđa općine Ilijaš tokom 2023. godine realizirana je kroz rad Udruženja za zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa i edukaciju mladih ARHIUM Ilijaš. Kako kroz tekuće projekte, koji u fazama obrađuju određeni dio povijesti, tako i na terenu općine Ilijaš, izvršena su ubiciranja novih lokaliteta sa nekropolama stećaka i nišana. Izvršene su i određene pripreme za analizu nekropola, njihovo stanje i mjere zaštite koje bi trebale da unaprijede očuvanje, istraživanje i promociju kulturne baštine općine Ilijaš. Rezultati ubiciranja objavljeni su u radu pod nazivom „Nekropola stećaka Sudići – Ilijaš“ u časopisu BOSNA FRANCISCANA, ČASOPIS FRANJEVAČKE TEOLOGIJE SARAJEVO, Godina XXX, broj 56, Sarajevo 2022., 101-123., dok će rezultati ubiciranja nekropole Sudići – Borak biti objavljeni u narednom broju BF, a fenomen prikaza ruke u jednom od najznačajnijih časopisa u Bosni i Hercegovini, u Našim starinama. Pored postavljene izložbe, navedeni radovi su prilog ubiciranju i istraživanju nepoznatih nekropola stećaka ilijaškog kraja. Tokom 2023. godine ubicirane su nove nekropole u Sudićima, Podlipniku, Dragoradima, Rakovoj Nozi i svakako će biti sastavnim dijelom Kataloga koji je u pripremi. Ubiciranja doprinose široj slici rasprostiranja spomeničke baštine i razumijevanju određenih kulturno – historijskih procesa. Ubikacija lokaliteta na širem prostoru općine Ilijaš na vidjelo je iznijela nove podatke i saznanja o nekropolama i  broju stećaka, oblicima i ukrasima. U odnosu na popis stećaka koji je izvršio Šefik Bešlagić i objavio u monografiji Stećci centralne Bosne 1967.godine i Stećci- kataloški topografski pregled iz 1971., kao i u odnosu na podatke iz Arheološkog leksikona BiH iz 1988.godine, zasigurno je da je općina Ilijaš ovim ubiciranjem i evidentiranjem bogatija za nekoliko vrlo značajnih i bogato ukrašenih nekropola poput nekropole u Sudićima – Nadgaj, Sudići – Borak, nekropole Selišta – Podbare, nekropole u Dragoradima, Gojtanovini, Rakovoj Nozi, Lješevu, Koritima, itd. Granice današnjih općina svakako ne bi trebale biti prepreka u tumačenju i analiziranju ove spomeničke baštine, možda ona ne odgovara svim protagonistima i čini se mikroregionalizirana, ali jedina mogućnost u procesu istraživanja, zaštite i promocije jeste da svaka općina učini dodatni napor na istraživanju i očuvanju baštine, a onda je lako donositi uopštene zaključke šta čemu pripada i o kojoj pojavi u srednjem vijeku je riječ. Ukoliko se ništa ne učini, pa makar se i činilo da smo još uvijek na postavkama i metodologiji Šefika Bešlagića, na ubikaciji, istraživanju, zaštiti i promociji, stećke ćemo moći gledati samo na fotografijama i dokumentarnim prilozima. Treba uzeti u obzir da je općina Ilijaš jedna od tri najbogatije općine u Kantonu Sarajevo po broju stećaka, tu su još općina Hadžići i Trnovo. Ove tri općine posjeduju najveći broj stećaka na prostoru Kantona Sarajevo i definitivno se mogu ponositi tom činjenicom. Ono sa čime se ne možemo ponositi jeste da npr. u rijeci Ljubini već dugo leže stećci sa lokaliteta Ljubina dok je stup/nišan kojeg je Šefik Bešlagić pripisao knezu Stjepanu još uvijek na svom mjestu. Niz je primjera lošeg odnosa prema kulturno – historijskom naslijeđu kojeg možemo konstatirati, poput nekropole stećaka u Ivančićima, nacionalnog spomenika BiH, koja je u privatnom posjedu i jedan od stećaka prijeti da završi na putu. Zatim nekropola stećaka Dragoradi – Ivenski brijeg, koja je u nezavidnom položaju po svom statusu i ugroženosti a vrlo je značajna, te nekropola Dragoradi – Vonjača. Nekropola stećaka i nišani kod planinarskog doma Ozren koji su polomljeni i u poprilično lošem stanju a također su nacionalni spomenik BiH. Također, jedan od lokaliteta koji vrijedi spomenuti je nekropola Zavor na Koritima. Sa vrlo zanimljivom predstavom oružja i prikazom ruke na stećku. Taj lokalitet je imao nesreću upravo da bude ratna linija odbrane pa je tako oštećen i dislociran. Ništa poslije rata nije urađeno na vraćanju stećaka na njihovo mjesto. Na kraju, rezultati istraživanja na terenu, evidentiranje, fotodokumentiranje i kontekstualizacija stećaka i nišana tokom 2023. godine biće predstavljeni prigodnim katalogom u narednom periodu, pojasnio je Dizdarević za Radio Ilijaš.

 

Povezane objave

Back to top button