Naida Hota – Muminović, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijela Odluku kojom se utvrđuje izmjena nastavnog kalendara za školsku 2021/2022. godinu tako što će petak, 26. novembra 2021. godine biti nenastavni dan.

Kako je navedeno u saopćenju, petak 26. novembar određuje se kao nenastavni dan, ponedjeljak, 28. februar 2022. godine, određuje se kao nenastavni dan, te utorak, 03. maj 2022. godine određuje se kao neradni i nenastavni dan.

Nadoknada za nenastavne dane iz tačke I će se realizovati tako da se nastavna godina produžava kako slijedi:

– završni razredi srednje škole, umjesto 29.04.2022. godine, nastavnu godinu
završavaju 06.05.2022.godine,

– učenici 1. i 9. razreda osnovne škole, umjesto 30.05.2022. godine, nastavnu godinu završavaju 02.06.2022. godine,

 ostali razredi, umjesto 06.06.2022. godine, nastavnu godinu završavaju
09.06.2022.godine.

Kako bi se realizirao predviđeni nastavni plan, za tri nastavna dana raspored sati će se odvijati na sljedeći način:

  • u srijedu, 08. decembra 2021. godine, nastava se realizuje po rasporedu od petka,
  • u srijedu, 02. marta 2022. godine, nastava se realizuje po rasporedu od utorka (već predviđeno u postojećem Školskom kalendaru),
  • u četvrtak, 05. maja 2022. godine, nastava se realizuje po rasporedu od ponedjeljka.

Izvor: Radio Sarajevo

Share.

Comments are closed.