U svrhu izrade Strategije razvoja Općine Ilijaš, u utorak 03.03.2020. godine u prostorijama Općine Ilijaš održan je drugi po redu sastanak Komisije za izradu Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2021-2027. godina. Cilj sastanaka bio je prezentacija i usvajanje metodologije rada te utvrđivanje rasporeda aktivnosti članova Komisije na izradi uvodnog dijela dokumenta. 

Izuzetan odaziv i proaktivnost članova Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Ilijaš potvrdio je razvijenu svijest te interes lokalne zajednice da se zajedničkim snagama i planski pristupi ekonomskom i društvenom unaprjeđenju područja Općine, za kojeg Općina Ilijaš neupitno ima potencijala.

Rok za izradu prijedloga  ovog veoma bitnog dokumenta za našu općinu 30. novembar 2020. godine a sljedeći sastanak održat će se 10. marta 2020. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Ilijaš.

Izvor: Općina Ilijaš

Share.

Comments are closed.