Održan radni sastanak sa generalnim direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

U kabinetu Općinskog načelnika Akifa Fazlića, održan je radni sastanak sa generalnim direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dr.Muhamedom Ahmićem, spec. neuropsihijatrije. Pored općinskog načelnika i generalnog direktora, sastanku su prisustvovali šef kabineta generalnog direktora Javne ustanove Adis Mulahasanović, direktorica OJ Dom zdravlja Ilijaš dr.Amra Matoruga, predsjednik Zdravstvenog savjeta općine Ilijaš dr. Anel Bumbulović i pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, Sanja Zagorac-Jozić.

Sastanak je organizovan na inicijativu općinskog načelnika Akifa Fazlića s ciljem da predstavnike JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo upozna sa problemima u funkcionisanju zdravstvene zaštite na području općine Ilijaš.
Kao najveći problem istaknut je nedostatak medicinskog kadra. U OJ Dom zdravlja Ilijaš prije epidemije Covid -19, od tadašnjih 11 timova porodične medicine sa 11 ljekara specijalista porodične medicine, danas je raspoloživo 7 timova sa 7 ljekara, prvenstveno zbog odlaska ljekara na specijalizaciju i jednog ljekara u penziju. Nakon ponovnog uspostavljanja rada područnih ambulanti porodične medicine u centralnom objektu bi ostala svega tri ljekara. Zbog toga je urgentno potrebno obezbijediti tri ljekara što bi omogućilo optimalne uslove rada, mada u idealnim uslovima bilo bi potrebno obezbijediti 5 ljekara.

Direktorica OJ Dom zdravlja Ilijaš je istakla da od 2017.godine Centar za fizikalnu rehabilitaciju radi u jednoj smjeni mada postoji potreba za radom u dvije smjene. Za rad druge smjene trebalo bi obezbijediti još jednog specijalistu fizikalne medicine, a na nivou Javne ustanove postoji višak od 78 fizioterapeuta od kojih bi trebalo obezbijediti fizioterapeute za rad u drugoj smjeni. Također, direktorica dr.Matoruga istakla je nedostatak jednog stomatologa spec. pedodoncije, nedostatak pulmologa, koji bi se mogao nadomjestiti na način da pulmolog iz DZ Vogošća dva puta sedmično radi u Ilijašu ili da se primi ljekar po Konkursu koji je započet prije pandemije. U Centru za mentalno zdravlje nedostaje specijalista neuropsihijatrije, a ubrzo ističe i ugovor psihologu, tako da je i za rad ovog centra potrebno obezbijediti nedostajući kadar.

Generalni direktor je istakao da na nivou cijele ustanove nedostaje medicinski kadar, čemu je značajno doprinjeo i izvjesni moratorij na zapošljavanje, angažovanje kadra na određeni kraći vremenski period, nedostatak prijema kadra umjesto uposlenika koji su otišli u penziju i slično. Direktor Ahmić je izrazio nadu da će od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo biti odobren zahtjev za upošljavanje 60 novih uposlenika od čega većinu čini medicinsko osoblje.

Dr.Anel Bumbulović je istakao da je neophodno urgentno nabaviti jedno specijalizovano savremeno sanitetsko vozilo, jer Domu zdravlja Ilijaš već nekoliko godina nedostaje sanitetsko vozilo.Posljednje vozilo ove vrste nabavljeno 2011.godine putem Kantonalne uprave civilne zaštite, koje je zbog čestih kvarova više bilo izvan funkcije, nego u funkciji. Sama rasprostranjenost i konfiguracija terena općine Ilijaš bi podrazumijevala nabavku najmanje dva sanitetska vozila, što dovoljno govori o neophodnosti hitnog rješavanja ovog problema.

Općinski načelnik je izrazio spremnost općine Ilijaš da sufinansira nabavku novog sanitetskog vozila.Kao zahvalnost prema općini Ilijaš generalni direktor Domova zdravlja KS uručio je općinskom načelniku zahvalnicu za dugogodišnju uspješnu saradnju i podršku koju općina Ilijaš pruža za unaprjeđenje kvaliteta zdravstvenih usluga koje Domovi zdravlja pružaju građanima naše općine.

Prethodni članakUkida se stanje prirodne nesreće u Federaciji BiH
Naredni članakDan bijelih traka, sjećanje na ubijene građane Prijedora