Na incijativu Općinskog načelnika Akifa Fazlića danas je održan sastanak sa novoizabranim rukovodstvom VII Policijske uprave Ilijaš. Sastanku su, pored načelnika Fazlića, prisustvovali predsjedavajuća i dopredsjevajući Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović i Akif Bešlija, načelnik VII Policijske uprave Bensad Efendić, komandir Policijske stanice Ilijaš Suvada Kuldija i načelnik Odjeljenje kriminalističke policije Ilijaš Kenan Gaćanović.

Na sastanku je razgovarano o planovima i projektima koje Sedma Policijska uprava Ilijaš namjerava realizovati, stanju sigurnosti na području općine Ilijaš, mogućnostima formiranja posebnog odjeljenja policije u Srednjem te unapređenju video nadzora. Općinski načelnik Akif Fazlić ukazao je na važnost stalne saradnje Općine i Policijske uprave te nepohodnost veće pokrivenosti policijskih službenika u reonu MZ Srednjeg.

„Saradnja lokalnih vlasti sa upravom policije je jako važna, jer trebamo omogućiti da se naši građani osjećaju sigurno. Danas smo razgovorali o mogućnostima angažmana većeg broja policijskih službenika na terenu, pogotovo na području Srednjeg. Zaista smo mnogo truda uložili u izgradnju objekta na ovom području jer zaista smatramo da je nepohodno da se formira posebno odjeljenje policije u Srednjem. Također, jedan od ciljeva ovog sastanaka jeste zajedničko definisanje prioriteta, odnosno projekata koje bi u budućnosti mogla podržati Općina Ilijaš. Od novog rukovodstva očekujem jako dobru saradnju i još bolje stanje sigurnosti u Ilijašu“, rekao je načelnik Fazlić.

Novoizabrani načelnik VII Policijske uprave Bensar Efendić istakao je problem nedostatka policijskih službenika na području cijelog Kantona Sarajevo te je sigurnosnu situaciju u Ilijašu ocjenio veoma zadovoljavajućom.

„Po dolasku novog rukovodstva, uradili smo mali presjek u stanju sigurnosti na području općine Ilijaš i moram reći da je po stanju statistike situacija na veoma zadovoljavajućem nivou u odnosu na druge općine u Kantonu Sarajevo. Naš rad u narednom periodu biti će planski, u skladu sa nadležnostima, zakonima  i drugim propisima. Biti ćemo na raspolaganju svakom građaninu Ilijaša, ali i lokalnoj upravi te raditi timski. Što se tiče pokrivenosti, mi nemamo dovoljan broj policijskih službenika te shodno tome radimo procjene i pokrivamo teren sa onim brojem službenika kojim raspolažemo“, objasnio je Efendić.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća ilijaš Alma Omerović čestitala je novom rukovodstvu Policijske uprave, ali i podsjetila na prvobitno neusvajanje Informacije o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za 2020. godinu te loša iskustva sa prethodnom upravom.

“Mi smo kao Općinsko vijeće uvijek imali jako dobru saradnju sa VII Policijskom upravom jer je izuzetno važno da uspješno sarađujemo u korist naših građana. Nažalost, u protekloj godini imali smo i loših iskustava, a pogotovo kada je u pitanju Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ilijaš za 2020.godinu te pritužbe naših građana o odnosu policijskih službenika kada je u pitanju kažnjavanje zbog nenošenja zaštitnih maski. Vjerujem da ćemo u narednom periodu imati drugačije stanje i da će novoizbrano rukovodstvo djelovati profesionalno i odgovorno. Mi smo uvijek podržavali i odazivali se na potrebe naše policijske stanice jer sigurnost naših građana je na prvom mjestu“, istakla je Omerović.

Tokom sastanka dogovoreni su i dalji koraci oko poboljšanja video nadzora na području općine Ilijaš. Kako si istakli iz Policijske stanice Ilijaš, nadzorne kamere omogućile rasvjetljavanje velikog broja delikata, ali da još uvijek postoje dijelovi općine koji nisu pokriveni nadzorom.

Share.

Comments are closed.