Danas je održana 12. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Dnevnim redom bilo je planirano 12 tačaka o kojima su vijećnici trebali odlučivati, ali su tri tačke povučene sa dnevnog reda.

Nakon nekoliko vijećničkih pitanja i  inicijativa, usvojen je  Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.2017.-30.06.2017. godine, koji je obrazložila pomoćnica načelnika u Službi za privredu, finasije i investicije Merima Osmanović.

Budžet Općine Ilijaš u ovom periodu bilježi 8.264.013 KM ostvarenih prihoda, što je 55 posto planiranih za 2017. godinu. Ostvareni su izdaci u iznosu od 4.042.728 KM što je 27 posto od budžetom planiranih, navela je Osmanović u obrazloženju.

Vijećnici su podržali Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj 2017/2018. godini, kao i Prijedlog Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj 2017/2018. godini.

Prema pojašnjenju pomoćnice načelnika Sanje Zagorac Jozić  ove školske godine potrebno je nešto više od 157 hiljada KM za stipendiranje učenika u obje kategorije. Planom je predviđeno stipendiranje 101 učenika i 124 studenta. Konkurs će biti objavljen sredinom novembra, a konkursna procedura treba biti završena do kraja 2017. godine. Potpisivanje ugovora sa stipendistima bit će tradicionalno realizirano u februaru povodom Dana Općine Ilijaš.

Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Gornji Kadarići“ nije dobio potrebnu većinu vijećničkih glasova.

Vijećnici su usvojili nacrte odluka o usvajanju i provođenju regulacionog plana „Apartmansko naselje Sovrle 2“. Javni uvid na Nacrt može se izvršiti u periodu od 29.09.-13.10.2017. godine, a javna rasprava planirana je za 16.10.2017. godine u sali Općine Ilijaš.

Snimak cijele sjednice možete pratiti sutra od 13 sati u programu Radio Ilijaša.

 

Share.

Comments are closed.