ILIJAŠ

Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš: Usvojen rebalans Budžeta

Redovna 20. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog utorka, a sadržavala je 13 tačaka dnevnog reda. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Omerović. 

 Usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu, koje je obrazložio šef odsjeka za budžet i trezor Općine Ilijaš Nedžad Masnopita.

“Uvažavajući činjenicu da nas u narednom periodu, a u skladu sa potpisanim sporazumima i ugovorima te apliciranim i odobrenim projektima, očekuju nove obaveze koje će tretirati budžet Općine Ilijaš, kao i da jedan dio apliciranih projekata nije odobren za sufinansiranje drugih nivoa vlasti, te evidentne promjene u privrednim, ekonomskim i drugim kretanjima, su prouzrokovale da su se stvorili uslovi za pokretanje procedure Izmjena i dopuna Budžeta, u skladu sa odredbama Zakona o budžetima, a sve u cilju uravnoteženja prihodovne i rashodnovne strane Budžeta.

Utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 19.886.200 KM što je 6,1 posto povećanje u odnosu na postojeći Plan Budžeta za 2022. godinu.

Kapitalni transferi i izdaci su Izmjenama i dopunama Budžeta planirani u iznosu od 12,244.700 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na aktuelni plan za 8,30 posto. Realizacijom ponuđenih Izmjena i dopuna Budžeta u narednom periodu u potpunosti bi se i dalje zadržala finansijska stabilnost Budžeta, kao i završili započeti projekti, te započela realizacija jednog broja novih projekata s ciljem da se sva fondovski raspoloživa sredstva usmjere na dalji urbani razvoj lokalnih zajednica – saobraćajna i komunalna infrastruktura,”rekao je Masnopita.

Potom su vijećnici većinom glasova usvojili Godišnji plan za izgradnju i održavanje javnih skloništa i zaklona u 2022. godini. Planirana sredstva u 2022. godini za ovu namjenu su 232.800 KM, a koristit će se za izgradnju i održavanje javnih skloništa, izgradnju i opremanje prostora dopunske zaštite na Gradskom stadionu planiranom za zaštitu ljudi i materijalnih dobara (I faza).

Vijećnici su podržali Odluku o izmjeni i dopuni odluke o plaćama i naknadama u organu uprave Općine Ilijaš kojom se dodaje novi platni razred za radno mjesto internog revizora.

Jednoglasno je usvojena Odluka o povjeravanju na upravljanje, korištenje i održavanje vodovoda preko mosta na rijeci Bosni i pumpne stanice u naselju Ljubnići. Odlukom se daje ovlaštenje Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Općine Ilijaš da nakon stupanja na snagu ove Odluke JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš izvrši primopredaju vodovoda i objekata za smještaj pumpne stanice kao i da predaju dokumentaciju kojom Općina Ilijaš raspolaže.

Potrebnu većinu glasova dobila je i Odluka kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji puta Spahin Han – Vladajevići i da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji dijela zemljišta na osam parcela u K.O. Dragoradi.

Potom je usvojen i Prijedlog Odluke o usvajanje Regulacionog plana “Junakovac” i Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana “Junakovac”.

Općinsko vijeće je većinom glasova podržalo Rješenje kojim se razrješava dužnosti član Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja, Nedina Hasanović, predstavnica Saveza za bolju budućnost BiH, te je usvojilo Rješenje kojim se za novog člana Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja bira Aldina Bešlija – Salkić, predstavnica SBB BiH.

Vijećnici su dali potrebnu podršku za Odluku kojom se razrješava dužnosti zamjenski član Općinske izborne komisije Ilijaš Senada Hadžimehmedagić zbog podnesene ostavke, a potom je usvojena Odluka kojom se u Općinsku izbornu komisiju Ilijaš za zamjenskog člana imenuje Nedžad Masnopita. Mandat za zamjenskog člana OIK-a Ilijaš traje do izbora novog člana, odnosno do potvrđivanja rezultata Općih izbora 2022. godine.

Na samom kraju sjednice jednoglasno je podržan Prijedlog Plana stipendiranja izuzetno nadarenih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini. Planom je predviđeno stipendiranje 140 učenika i 177 studenata. Planirana sredstva za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu iznosi 222.300 KM. Također jednoglasno je podržan Prijedlog Plana stipendiranja učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini.  Ukupno 44 učenika i 22 studenta će biti obuhvaćena ovom Odlukom. Planirana sredstva za stipendiranje učenika i studenata iznose 39.600 KM.

Povezane objave

Back to top button