Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Danas je održana 36. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.  Poslije vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na sljedeće tačke dnevnog reda.

Informaciju  o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za peroid 01.01.-30.09.2019 prezentirala je pomoćnica načelnika  Službe za privredu i finansije Merima Osmanović.

 Prezentiran je prikaz planiranih ostvarenih prihoda i primitaka, te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda za navedni period. Budžet općine Ilijaš u  tom periodu bilježi 12.295.705,00 KM ostvarenih prihoda, što je 69% od planiranih prihoda za 2019. godinu. S druge strane ostvareni su izdaci u iznosu od 9.694.783,00 KM, što predstavlja 55% od planiranih izdataka.  Prema tome,  ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 2.600.922,00 KM. Vijećnici su većinom glasova usvojili ovu tačku dnevnog reda.

Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2020.  godinu je izložio općinski načelnik Akif Fazlić.

Osnovna karakteristika ovog Budžeta jeste da je on značajno umanjen u odnosu na prošlu godinu. Projicirani prihodi Nacrtom Budžeta  općine Ilijaš za 2020. godinu iznose 14.664.900,00 KM, što je za 17,32% manje u odnosu na aktuelni plan Budžeta. Nacrt  Odluke  o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš stavlja se na javnu raspravu.  Javna rasprava će trajati 18 dana počev od 28.11.2019. – 15.12.2019. godine. Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedloge će se dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem  e maila, najkasnije do 17.12.2019. godine do 12,00 sati. I ova tačka dnevnog reda je usvojena većinom glasova.

 Usvojen je i  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o privremenom korištenu gradskog nogometnog stadiona.  Ovom odlukom daje se saglasnost općinskom načelniku da sa Nogometnim klubom „Ilijaš“ zaključi Sporazum o privremenom korištenju bez naknade Gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu.

Usvojen je  Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Apartmansko naselje Mrakovo 1  „i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Apartmansko naselje Mrakovo 1“

Javni uvid održat će se u periodu od 29.11.2019. – 13.12.2019. godine u kancelariji br.20 Općine Ilijaš, a javna rasprava će se održati 16. decembra u velikoj sali Općine Ilijaš sa početkom u 14,30 sati. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja  svih zainteresovanih subjekata planiranja i potencijalnih investitora, građana, vijećnika dostavljaju se Općini Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koja organizuje i provodi javnu raspravu. Usvojena su  Rješenja o razrješenju  i izboru člana Komisije za izbor i imenovanje i razrješenju člana Komisije za administrativne poslove, budžet, privredu, finansijska i ekonomska pitanja.

Primljena je k znanju i Informacija  o stanju privrede, poljoprivrede, i samostalnog privređivanja.

Prethodni članakGodišnjica smrti Zuke Džumhura
Naredni članakU Sportskoj dvorani Ilijaš prodaja ulaznica za derbi Sarajevo – Željezničar