ILIJAŠ

Održana februarska redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

U petak 24. februara 2023. godine je održana 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš koju je vodila predsjedavajuća Alma Mešić, a odlučivalo se o 16 tačaka dnevnog reda.

I na ovoj sjednici vijećnici su na početku uputili pitanja i inicijative važne za olakšavanje i unapređenje života građana u lokalnoj zajednici.

Naredna važna tačka dnevnog reda bila je polugodišnja i godišnja Informacija o stanju u oblasti sigurnosti koju su vijećnici primili k znanju.  U 2022. godini registrirano je 70 krivičnih djela dok je u istom periodu 2021. godine registrirano 118 krivičnih djela na području Policijske stanice Ilijaš, što je za 40,67 posto manje.  Najizraženija krivična djela su protiv imovine, odnosno teške krađe.  Nije bilo teških krivičnih djela poput ubistava ili teških razbojništava.  U 2022. godini  evidentirano je 212 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je manje za 316 prekršaja u odnosu na 2021. godinu kada je zabilježeno 528 prekršaja.  U 2022. godini registrovane su 194 saobraćajne nezgode, od ttoga 38 sa povrijeđenim licima i 156 sa materijalnom štetom.

Iz oblasti sigurnosti saobraćaja registrovano je 10 754 prekršaja, te je uručeno toliko prekršajnih naloga. Policijska stanica Ilijaš podnijela je 50 zahtjeva nadležnom sudu za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima.  Evidentno je da je došlo do povećanja prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja  za 2 297 ili 21,35 posto u odnosu na 2021. godinu, navodi se, između ostalog, u Informaciji.  Nakon mnogobrojnih pitanja i duge  diskusije o: nedostatku parking prostora, (ne)opravdanom kažnjavanju zbog parkiranja usljed velikog problema nedostatka praking prostora, početku rada PS Srednje, prijemu novih policijskih službenika, sprječavanju prosjačenja,  Informacija je primljena k znanju, uz usvojeni zaključak da MUP KS poduzme sve mjere iz svoje nadležnosti kako bi Policijska stanica u Srednjem počela sa radom u punom kapacitetu u narednih 90 dana.

Sljedeća tačka dnevnog reda  bio je Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima Općinske izborne komisije Ilijaš , koju su vijećnici podržali, a naknada će iznositi 210 KM mjesečno te će se isplaćivati iz Budžeta Općine Ilijaš.  Nakon toga vijećnici su podržali i Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Ilijaš, kojom se za predsjednika imenuje Nedim Matoruga, a odluka stupa na snagu dobivanjem saglasnosti Centralne izborne komisije BiH.

Podržan je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu BOSMAN d.o.o. Sarajevo za istraživanje i ekploataciju mineralne sirovine na lokalitetu Medojevići-Srednje na period od tri godine, te se obavezuje ovo društvo da potpiše koncesiju sa nadležnim ministarstvom.

Odluka o povjeravanju na upravljanje, korištenje i održavanje pumpne stanice Gornja Karaula  JKP Vodostan Ilijaš dobila je podršku vijećnika, kao i Odluka o povjeravanju na upravljanje, korištenje i održavanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu KJKP Rad Sarajevo-Organizacionoj jedinici Ilijaš su usvojene.

U nastavku su vijećnici jednoglasno podržali usvajanje Strategije prema mladima općine Ilijaš sa akcionim planom 2023.-2028. godina. U cilju praćenja realizacije Akcionog plana Općinski načelnik će imenovati Radnu grupu koja će pratiti provedbu Strategije prema mladima, vršiti monitoring i provedbu evaluacije.

Dokument nudi sistemski pristup mladima i u fokus stavlja potrebe mladih kroz nekoliko ključnih oblasti (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, socijalna briga, aktivizam, sigurnost…). Također, dokument uz akcione planove pruža mogućnost mladima da ostvare svoja prava kroz bolje institucionalne mehanizme. Usvajanjem novog strateškog dokumenta prema mladima, Općina Ilijaš osigurava sistemsku brigu o mladima i pokazuje posvećenost mladima s ciljem unaprjeđenja njihovog položaja u ovoj lokalnoj zajednici.  Prethodno je provedeno istraživanje na osnovu kojeg je urađena analiza potreba i problema mladih u općini Ilijaš.

U nastavku je jednoglasno, uz predočene amandmane, usvojena Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području općine Ilijaš.  Sljedeće tačke dnevnog reda ticale su se usvajanja Planova parcelacije za Nišići 1, Nišići 2 i Nišići 3, te su dobile potrebnu većinu glasova.

Nadalje su vijećnici usvojili Odluku o ispitivanju zadovoljstva građana o radu lokalne uprave Općine Ilijaš i o radu Općinskog vijeća Ilijaš. Ispitivanje zadovoljstva građana vršit će se na kraju svake kalendarske godine putem anketiranja, a izvještaj o rezultatima obavljenog anketiranja bit će dostavljen na razmatranje Općinskom vijeću Ilijaš, zajedno sa izvještajem o radu Uprave Općine Ilijaš i o radu Općinskog vijeća Ilijaš.

Usvojena su i rješenja o razrješenju člana, a time i predsjednika Komisije za zdravstvo, informisanje, socijalna i vjerska pitanja Sameda Mešanovića, te imenovanje Memnuna Bećirovića na ovu poziciju, te razrješenje članice i predsjednice Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost, predstavke i prijedloge Jasmine Mulalić i imenovanje na ovu poziciju članice i predsjednice Senade Avdić.

Na kraju sjednice je usvojen zaključak o odobravanju godišnje novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe, kojim se odobrava 30 000 KM na ime pomoći licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe za socijalnu zaštitu općine Ilijaš, te će se u toku 2023. godine realizirati za 30 korisnika, kojima će se u toku 10 mjeseci isplaćivati pomoć u iznosu od 100 KM.

 

Povezane objave

Back to top button